Konwertuj MPP na PDF

Pliki Microsoft Project MPP są powszechnie używane do zarządzania projektami. Czasami jednak może być konieczna konwersja plików MPP do formatu dokumentu PDF w celu spełnienia różnych wymagań. Obejmuje również konwersję na różnych platformach i frameworkach, takich jak C# .NET i Java, a także konwersję online za pomocą przeglądarki internetowej.

Pliki MPP są popularne w zarządzaniu projektami, ponieważ pomagają efektywnie wykorzystywać zasoby, takie jak finanse, kamienie milowe i ramy czasowe. W niektórych przypadkach możesz chcieć wyeksportować plik MPP do formatu PDF, o czym szczegółowo dowiesz się w następujących tematach: W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. Dlaczego warto konwertować plik projektu MPP do formatu PDF?
 2. Konwersja MPP do PDF online — e-mail nie jest wymagany
 3. Bezpłatna aplikacja online do konwersji MPP na PDF bez rejestracji
 4. Jak przekonwertować program Microsoft Project na format PDF?
 5. Konwertuj MPP na PDF w C#
 6. Konwertuj MPP na PDF w Javie
 7. [Zapisz projekt MS jako PDF z wykresem Gantta lub na jednej stronie][9]
 8. Bezpłatna licencja Aspose.Tasks
 9. Jak przekonwertować plik MPP - zasoby szkoleniowe

Dlaczego warto konwertować plik projektu MPP do formatu PDF?

Pliki MPP są powiązane z aplikacją Microsoft Project, która umożliwia wykonywanie różnych zadań. Jednak renderowanie MPP do formatu PDF uwalnia od następujących możliwych problemów:

 1. Brak oprogramowania pomocniczego: Renderowanie MPP do formatu PDF pozwoli otworzyć zawartość pliku w prawie każdym środowisku systemowym, ponieważ wiele aplikacji, takich jak przeglądarki plików PDF, przeglądarki internetowe itp., obsługuje otwieranie i pracę z dokumentami PDF w porównaniu z ograniczoną kompatybilnością plik MPP.

 2. Nieoczekiwane awarie dużych plików: Podczas pracy z dużymi plikami MPP aplikacja może czasami ulec awarii i może wymagać ponownego uruchomienia. Podczas gdy aplikacje PDF rzadko ulegają awariom, nawet podczas pracy z większymi plikami.

 3. Zwiększone bezpieczeństwo: Możesz ustawić różne rodzaje haseł w dokumencie PDF, takie jak hasło otwarcia, aby wyświetlić zawartość pliku, oraz hasło uprawnień, aby ograniczyć edycję zawartości pliku. Podejścia te mogą być pomocne w utrzymaniu integralności danych osobowych i poufnych.

Konwersja online MPP do PDF — e-mail nie jest wymagany

Możemy łatwo konwertować pliki MPP do formatu PDF. Ponieważ MPP jest zastrzeżonym formatem pliku, a szczegóły nie są dostępne publicznie. Niektórzy użytkownicy nietechniczni mogą potrzebować tylko konwersji bez wchodzenia w szczegóły formatu pliku. Takie przypadki użycia są obsługiwane przez wykorzystanie narzędzia do konwersji dostarczonego przez Aspose, które wydajnie przetwarza żądania konwersji MPP na PDF w ciągu kilku sekund. Nie trzeba nawet rejestrować się za pomocą adresu e-mail. Możesz pobrać pliki bezpośrednio do swojego systemu zamiast otrzymywać je pocztą elektroniczną. Ponadto Twoje dane są u nas zabezpieczone, ponieważ po określonym czasie są usuwane z serwera.

Bezpłatna aplikacja online do konwersji MPP na PDF bez rejestracji

Proszę uzyskać dostęp do bezpłatnego internetowego konwertera MPP na PDF, korzystając z poniższego łącza:

https://products.aspose.app/tasks/conversion/mpp-to-pdf

Bezpłatna konwersja MPP do PDF online

Jak przekonwertować Microsoft Project na PDF?

Aspose.Tasks to solidny interfejs API, który umożliwia pracę z plikami Microsoft Project, w których można tworzyć, edytować lub konwertować pliki MPP. Możesz łatwo pracować z różnymi popularnymi formatami. Na przykład możesz zarządzać planami bazowymi, kosztami, przydziałami zasobów itp. za pomocą kilku wierszy kodu.

W kolejnych nagłówkach dowiesz się, jak pracować z Aspose.Tasks, aby opracować aplikację konwertera MPP.

Konwertuj MPP na PDF w C#

Możesz konwertować pliki MPP do formatu PDF za pomocą Aspose.Tasks for .NET, wykonując poniższe czynności:

 1. Przede wszystkim skonfiguruj API, pobierając plik DLL z sekcji downloads lub uruchamiając następującą komendę instalacyjną NuGet w konsoli Menedżera pakietów:
PM> Install-Package Aspose.Tasks
 1. Po drugie, załaduj plik MPP przy użyciu klasy Project.
 2. Na koniec wyeksportuj plik MPP do formatu PDF za pomocą metody Save.

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak przekonwertować plik projektu MPP do formatu PDF w języku C#.

// Załaduj wejściowy plik projektu (MPP)
Project project = new Project(dataDir + "project.mpp");

// Zapisz wyjściowy plik PDF
project.Save("SaveProjectAsPDF_out.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Konwertuj MPP na PDF w Javie

Możesz także przekonwertować plik MPP do formatu PDF w dowolnym systemie operacyjnym, w którym jest zainstalowany JDK. Po prostu skonfiguruj Aspose.Tasks for Java, korzystając z poniższych specyfikacji w pliku pom.xml swojego projektu lub uzyskaj dostęp do pliku JAR ze strony downloads.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>  

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak konwertować pliki MPP do formatu PDF w Javie.

// Przeczytaj wejściowy plik projektu
Project project = new Project("Sample.mpp");

// Zapisz projekt jako PDF
project.save("Project.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Zapisz MS Project jako PDF z wykresem Gantta lub na jednej stronie

MS Project obsługuje różne widoki, takie jak „Wykres Gantta”, „Wykorzystanie zadań”, „Wykorzystanie zasobów” itp. Możesz określić dowolny widok zgodnie ze swoimi wymaganiami. Możesz po prostu z nim pracować, korzystając z kolekcji Project.Views. Podobnie możesz renderować plik MPP na kilka pojedynczych stron PDF, co umożliwia zapisanie MPP do PDF z jedną stroną.

Eksportuj Microsoft Project do PDF - bezpłatna licencja Aspose.Tasks

Możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową, aby ocenić Aspose.Tasks bez znaku wodnego lub ograniczeń oceny i utworzyć konwerter MPP na PDF zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Jak przekonwertować plik MPP — zasoby edukacyjne

Możesz dokładniej zgłębić ten temat, przeglądając poniższe zasoby, aby zrozumieć konwersję MPP na PDF.

Wniosek

Podsumowując, możesz pracować z dowolnym podejściem omówionym w artykule. Na przykład możesz przekonwertować MPP na PDF online bez wymogu rejestracji lub utworzyć aplikację do konwersji MPP na PDF w C# lub Javie, zgodnie z własnymi preferencjami. Ponadto możesz dostosować proces konwersji i kilka właściwości wyjściowego dokumentu PDF, pracując z różnymi klasami i właściwościami udostępnianymi przez interfejs API. Jeśli chcesz omówić swoje wątpliwości lub niejasności, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem darmowego forum pomocy.

Zobacz też