Konwertuj MS Project na PDF w C#

Szukasz sposobu na konwersję plików MS Project do formatu PDF bez korzystania z programu Microsoft Project? Jeśli tak, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym artykule pokażemy, jak przekonwertować MS Project na PDF w języku C#, wykonując zaledwie kilka prostych kroków.

Microsoft Project to oprogramowanie, które umożliwia zespołom organizowanie projektów, śledzenie postępów i upewnianie się, że ludzie wiedzą, co mają robić. Czasami jednak pojawia się potrzeba przekonwertowania dokumentu Microsoft Project na plik PDF — na przykład, gdy chcesz przesłać go do propozycji kontraktu lub zabrać go ze sobą na spotkania poza siedzibą firmy.

W dzisiejszych czasach PDF jest najpopularniejszym formatem przechowywania i udostępniania dokumentów. Pliki PDF zostały zastąpione dokumentami drukowanymi. Eksportowanie danych projektu z plików MS Project do dokumentów PDF umożliwia udostępnianie zadań projektowych, zasobów, przydziałów, harmonogramów, budżetów i różnych innych informacji związanych z projektem w przenośnym formacie. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić programowo w języku C#. Więc zacznijmy!

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. C# API do tworzenia MS Project to PDF Converter
 2. Konwertuj projekt MS na PDF
 3. Eksportuj widok określonego projektu MS do pliku PDF
 4. Dopasuj zawartość do komórki i przekonwertuj MS Project na PDF
 5. Konwertuj MS Project MPP na PDF bez legend
 6. Dostosuj styl tekstu i eksport MS Project do PDF
 7. Dostosuj format daty podczas konwersji MS Project do PDF
 8. Konwertuj projekt MS na wiele plików PDF

C# API do tworzenia MS Project to PDF Converter

Do konwersji MS Project do formatu PDF użyjemy API Aspose.Tasks for .NET. Interfejs API umożliwia odczytywanie i zapisywanie obsługiwanych formatów plików bez konieczności instalowania programu Microsoft Project. Dodatkowo pozwala konwertować i zapisywać pliki MS Project.

Aspose.Tasks for .NET to biblioteka klas i udostępnia różne klasy do pracy z projektami, formułami, kalendarzami, wyjątkami kalendarza, zadaniami, linkami do zadań, planami bazowymi zadań, zasobami projektowymi, przydziałami zasobów, walutami, obsługą wyjątków, usługami raportowania i projektami ocena ryzyka. Przeczytaj więcej o klasach i metodach w referencjach API.

Proszę pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją za pomocą NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Konwertuj MS Project na PDF za pomocą C#

Możemy łatwo przekonwertować wszystkie dane projektu z MS Project na plik PDF, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj plik MS Project przy użyciu klasy Project.
 2. Zapisz jako plik PDF za pomocą metody Save(). Jako argumenty przyjmuje wyjściową ścieżkę pliku PDF i plik SaveFileFormat.Pdf.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować program MS Project na format PDF w języku C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować plik MS Project File (MPP) na format PDF.
// Załaduj projekt MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Zapisz projekt jako PDF
project.Save("C:\\Files\\project_out.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Konwertuj MS Project na PDF za pomocą C#

Konwertuj MS Project na PDF za pomocą C#.

Eksportuj określony widok projektu MS do PDF w C#

W programie Microsoft Project widoki wyświetlają informacje wprowadzane w programie Microsoft Project lub obliczane przez program Project w polach obliczeniowych. MS Project zapewnia różne widoki do prezentacji informacji o projekcie w różnych formatach, takich jak wykres Gantta, wykorzystanie zadań, wykorzystanie zasobów itp. Możemy renderować dowolny widok i eksportować go do formatu PDF, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj plik MS Project przy użyciu klasy Project.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie określ PresentationFormat.
 4. Na koniec wywołaj metodę Save(). Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wyeksportować dowolny określony widok programu MS Project do formatu PDF w języku C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak wyeksportować określony widok programu MS Project do pliku PDF.
// Załaduj projekt MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Zdefiniuj opcje zapisywania plików PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Określ widok
saveOptions.PresentationFormat = PresentationFormat.TaskSheet;

// Zapisz projekt jako PDF
project.Save("C:\\Files\\SaveView_out.pdf", saveOptions);
Eksportuj określony widok projektu MS do PDF w C#

Eksportuj określony widok projektu MS do pliku PDF w języku C#.

Dopasuj zawartość do komórki i przekonwertuj MS Project na PDF w C#

Wyświetlanie widoku projektu obcina długi tekst w polach, takich jak nazwa. Możemy ustawić wyświetlanie pełnego tekstu, aby uniknąć obcinania nazw zadań i zasobów. Możemy dopasować zawartość do komórki, a następnie przekonwertować do formatu PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik MS Project przy użyciu klasy Project.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie określ FitContent na true.
 4. Na koniec wywołaj metodę Save(). Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dopasować zawartość do komórek i przekonwertować program MS Project na format PDF w języku C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak dopasować zawartość do komórek i przekonwertować MS Project na PDF.
// Załaduj projekt MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Zainicjuj opcje zapisywania PDF
SaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Ustaw opcję dopasowania treści na wartość true
options.FitContent = true;
options.Timescale = Timescale.Months;
options.PresentationFormat = PresentationFormat.TaskUsage;

// Zapisz projekt jako PDF
project.Save("C:\\Files\\FitContentsToCellSize_out.pdf", options);
Dopasuj zawartość do komórki i przekonwertuj MS Project na PDF w C#

Dopasuj zawartość do komórki i przekonwertuj projekt MS do formatu PDF.

Konwertuj MS Project na PDF bez legend w C#

W MS Project legenda pojawia się domyślnie na wszystkich stronach, ale możemy ją ukryć, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj plik MS Project przy użyciu klasy Project.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie określ LegendOnEachPage na false.
 4. Na koniec wywołaj metodę Save(). Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować MS Project MPP na PDF bez legendy w języku C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować MS Project na format PDF bez legend.
// Załaduj projekt MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Zainicjuj opcje zapisywania PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Ukryj legendy
saveOptions.LegendOnEachPage = false;

// Zapisz projekt jako PDF
project.Save("C:\\Files\\SaveLegend_out.pdf", saveOptions);
Konwertuj MS Project na PDF bez legend w C#

Konwertuj MS Project na PDF bez legend.

Dostosuj styl tekstu i eksport MS Project do PDF w C#

Możemy dostosować styl tekstu podczas renderowania MS Project do formatu PDF, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj plik MS Project przy użyciu klasy Project.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie utwórz instancję obiektu klasy TextStyle.
 4. W międzyczasie określ właściwości Color, Font i ItemType.
 5. Następnie dodaj TextStyle do listy TextStyles.
 6. Na koniec wywołaj metodę Save(). Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dostosować styl tekstu podczas konwertowania programu MS Project na format PDF w języku C#.

// Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować MS Project na format PDF z niestandardowym stylem tekstu.
// Załaduj projekt MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Zainicjuj opcje zapisywania PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Zdefiniuj styl tekstu
TextStyle style = new TextStyle();
style.Color = Color.Red;
style.Font = new FontDescriptor(FontFamily.GenericMonospace.Name, 5F, FontStyles.Bold | FontStyles.Italic);
style.ItemType = TextItemType.SummaryTasks;
style.BackgroundColor = Color.Aqua;
style.BackgroundPattern = BackgroundPattern.DarkDither;

// Dodaj styl tekstu
options.TextStyles = new List<TextStyle>();
options.TextStyles.Add(style);

// Zapisz projekt jako PDF
project.Save("C:\\Files\\CustomizeTextStyle_out.pdf", options);
Dostosuj styl tekstu i przekonwertuj MS Project na PDF w C#

Dostosuj styl tekstu i przekonwertuj MS Project na PDF.

Dostosuj format daty podczas konwersji MS Project do formatu PDF

Możemy również dostosować format daty podczas renderowania MS Project do formatu PDF, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj plik MS Project przy użyciu klasy Project.
 2. Wywołaj metodę Set() z Prj.DateFormat jako kluczem i DateFormat jako wartością.
 3. Na koniec wywołaj metodę Save(). Jako argumenty przyjmuje wyjściową ścieżkę pliku PDF i plik SaveFileFormat.Pdf.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dostosować format daty i przekonwertować program MS Project na format PDF w języku C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak dostosować format daty i przekonwertować MS Project na PDF.
// Załaduj projekt MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Ustaw dostosowany format daty
project.Set(Prj.DateFormat, DateFormat.DateMmmmDdYyyy);

// Zapisz projekt jako PDF
project.Save("C:\\Files\\CustomizeDateFormats1_out.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Dostosuj format daty podczas konwersji MS Project do PDF w C#

Dostosuj format daty podczas konwersji MS Project do formatu PDF.

Konwertuj MS Project na wiele plików PDF w C#

Możemy również przekonwertować MS Project na wiele stron PDF, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj plik MS Project przy użyciu klasy Project.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie określ SaveToSeparateFiles na wartość true.
 4. Następnie dodaj numery stron, które mają zostać uwzględnione na liście Strony.
 5. Na koniec wywołaj metodę Save(). Pobiera wyjściową ścieżkę pliku PDF i PdfSaveOptions jako argumenty.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować MS Project na wiele dokumentów PDF w języku C#.

// Ten przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować MS Project na wiele plików PDF.
// Załaduj projekt MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\project.mpp");

// Zainicjuj opcje zapisywania PDF
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();

// Ustaw strony do zapisania w osobnych plikach
options.SaveToSeparateFiles = true;
options.Pages = new List<int>();
options.Pages.Add(1);
options.Pages.Add(4);

// Zapisz jako PDF
project.Save("C:\\Files\\SaveToMultiplePDFFiles_out.pdf", options);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • załaduj plik MS Project;
 • określić opcje zapisywania plików PDF;
 • zapisz załadowany projekt MS jako PDF w C#.

Poza konwersją MS Project do formatu PDF w C#, możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Note for .NET API korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum pomocy technicznej.

Zobacz też