Konwertuj Primavera XER na SVG za pomocą Python

Jeśli masz do czynienia z harmonogramami Primavera P6, prawdopodobnie znasz pliki XER. Primavera P6 to szeroko stosowane oprogramowanie do zarządzania projektami, które przechowuje dane projektu w formacie pliku XER. Zawiera dane projektu, w tym zadania, zasoby i harmonogramy. Konwersja ich do SVG może sprawić, że dane projektu będą znacznie bardziej dostępne i atrakcyjne wizualnie. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować XER na SVG w Python. Więc zacznijmy!

W tym artykule omówiono następujące tematy:

  1. API Python do konwersji XER na SVG
  2. Konwertuj XER na SVG w Python
  3. Dostosuj konwersję XER do SVG
  4. Konwertuj XER na SVG online
  5. Licencjonowanie i bezpłatne zasoby

API Python do konwersji XER na SVG

Do konwersji plików XER do formatu SVG posłużymy się API Aspose.Tasks for Python. Aspose.Tasks to potężny interfejs API, który zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania projektami i ułatwia programową pracę z plikami projektów w aplikacjach Python. Obsługuje odczytywanie, zapisywanie i manipulowanie plikami projektów w różnych formatach, między innymi Microsoft Project (MPP), Primavera (XER) i XML. Zapewnia pełny zestaw funkcji do zarządzania zadaniami projektowymi, zasobami, przydziałami i kalendarzami, co czyni go niezbędnym narzędziem dla każdego, kto zajmuje się planowaniem projektów i zarządzaniem nimi.

Zanim przejdziemy do kodu, musimy zdobyć API. Proszę pobierz pakiet lub zainstaluj API z PyPI, używając następującego polecenia pip w konsoli:

pip install aspose-tasks

Konwertuj XER na SVG za pomocą Python

1. Zaimportuj niezbędne biblioteki

Najpierw musimy zaimportować wymagane biblioteki. Oto jak to zrobić:

import aspose.tasks as tasks

2. Załaduj plik XER

Następnie załadujmy plik XER. W tym przykładzie załóżmy, że plik XER ma nazwę sample.xer.

project = tasks.Project("sample.xer");

3. Zapisz projekt jako SVG

Teraz czas zapisać projekt jako plik SVG.

project.save("sample_xer.svg", tasks.saving.SaveFileFormat.SVG);

Otóż to! Pomyślnie przekonwertowałeś plik XER do SVG przy użyciu Aspose.Tasks for Python.

Kompletny kod

Oto kompletny przykład kodu pokazujący, jak przekonwertować XER na SVG w Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować Primavera XER na SVG.
import aspose.tasks as tasks

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować Primavera XER na SVG.
# Załaduj wejściowy plik XER
project = tasks.Project("sample.xer");

# Zapisz jako SVG
project.save("sample_xer.svg", tasks.saving.SaveFileFormat.SVG);
Konwertuj XER na SVG za pomocą Python

Konwertuj XER na SVG za pomocą Python.

Dostosuj konwersję XER do SVG w Python

Możemy dostosować konwersję XER do SVG za pomocą klasy SvgOptions, wykonując poniższe kroki:

  1. Załaduj plik XER przy użyciu klasy Project.
  2. Utwórz instancję klasy SvgOptions.
  3. Następnie zdefiniuj opcje SVG, takie jak rozmiar strony itp.
  4. Na koniec zapisz projekt jako plik SVG, korzystając z metody save().Jako argumenty pobiera ścieżkę wyjściowego pliku SVG i opcję SvgOptions.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować XER na SVG przy użyciu niestandardowych ustawień w języku Python.

 # Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować Primavera XER na SVG.
  import aspose.tasks as tasks

 # Załaduj wejściowy plik XER
 project = tasks.Project("sample.xer");

 # Zdefiniuj opcje SVG
 svgOptions = tasks.saving.SvgOptions()
 svgOptions.page_size = tasks.visualization.PageSize.A3
 svgOptions.render_to_single_page = True

 # Zapisz jako SVG
 project.save("sample_a3.svg", svgOptions)
Konwertuj XER na SVG za pomocą opcji przy użyciu Python

Konwertuj XER na SVG za pomocą opcji przy użyciu Python.

Zdobądź bezpłatną licencję

Proszę uzyskaj bezpłatną licencję tymczasową, aby wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Konwertuj XER na SVG online

Ponadto możesz także konwertować pliki XER do formatu SVG, korzystając z bezpłatnego internetowego konwertera XER na SVG, opracowanego przy użyciu powyższego interfejsu API.

Python XER do SVG – bezpłatne zasoby

Oprócz programowej konwersji XER na SVG w Python, poznaj różne inne funkcje interfejsu API, korzystając z następujących zasobów:

Wniosek

Podsumowując, widzieliśmy, jak przekonwertować XER na SVG w Python. Wykonując kroki opisane w tym artykule, możesz łatwo programowo przekonwertować pliki XER do formatu SVG. Konwersja XER na SVG może przekształcić dane projektu w coś znacznie bardziej dostępnego i wciągającego wizualnie. Niezależnie od tego, czy udostępniasz aktualizacje projektu swojemu zespołowi, czy prezentujesz je zainteresowanym stronom, pliki SVG sprawiają, że dane są łatwe do zrozumienia na pierwszy rzut oka. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym bezpłatnym forum wsparcia.

Zobacz też