Konwertuj XML na MPP za pomocą Python

XML jest szeroko stosowanym formatem wymiany i przechowywania danych, podczas gdy Microsoft Project jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami. Jeśli pracujesz z obiema tymi technologiami, w niektórych scenariuszach może być konieczna konwersja danych XML do formatu programu Microsoft Project. W tym poście na blogu przyjrzymy się, jak przekonwertować XML na MPP za pomocą Python.

Konwerter XML na MPP – Konfiguracja API Python

Aspose.Tasks for Python via .NET API obsługuje tworzenie, edytowanie i manipulowanie plikami Microsoft Project. Możesz szybko skonfigurować pakiet lub zainstalować go z PyPI, uruchamiając następujące polecenie instalacji pip:

 pip install aspose-tasks

Jak przekonwertować XML na MPP za pomocą Python

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować pliki XML do formatu plików programu Microsoft Project:

  1. Pobierz źródłowy plik XML.
  2. Załaduj plik Microsoft Project.
  3. Skopiuj dane i zapisz dane wyjściowe w pliku programu Microsoft Project.

Konwertuj XML na MPP w Python

Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować XML na MPP za pomocą Python:

  1. Załaduj źródłowy plik XML z klasą Project.
  2. Uzyskaj dostęp do pliku MPP i skopiuj dane z pliku XML.
  3. Wyeksportuj plik MPP, określając wartość z wyliczenia SaveFileFormat.

Po skonfigurowaniu pakietu Python możemy rozpocząć pisanie naszego skryptu Python. Oto przykładowy skrypt Python, który dokonuje konwersji formatu XML do formatu MPP:

import aspose.tasks as tasks

# Load input XML file
xmlProject = tasks.Project("file.xml")

# Load input Project file
mppProject = tasks.Project("Input.mpp")

# Call the copy method
xmlProject.copy_to(mppProject)

# Save output MPP file
mppProject.save("XMLtoMPP.mpp", tasks.saving.SaveFileFormat.MPP);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową, aby w pełni wykorzystać możliwości interfejsu API.

Wniosek

Podsumowując, nauczyłeś się konwertować plik XML do formatu pliku MPP Microsoft Project za pomocą Python. Jest to szybki, ale wydajny i elastyczny sposób konwersji danych XML do formatu MPP. Ponadto możesz przejrzeć różne rozdziały w sekcji dokumentacja, aby poznać więcej funkcji. W przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktuj się z nami na darmowym forum pomocy.

Zobacz też