Konwertuj XML na MPP lub MPP na XML Programowo za pomocą C#

Extensible Markup Language (XML) to format pliku, który przechowuje informacje za pomocą znaczników. Może służyć do przechowywania lub przesyłania danych. Mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie przesłanie danych przechowywanych w pliku MPP do jakiejś aplikacji, która akceptuje XML jako format wejściowy. Z drugiej strony możesz mieć dane projektu w formacie XML, które możesz chcieć przekonwertować na format MPP. W takich przypadkach możesz konwertować formaty MPP i XML zgodnie z własnymi potrzebami. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak konwertować pliki MPP do formatu XML i odwrotnie programowo przy użyciu języka C#.

C# API do konwersji XML na MPP i odwrotnie

Aspose.Tasks for .NET to interfejs API do pracy z plikami Microsoft Project (MPP). Umożliwia odczytywanie i zapisywanie plików MPP/XML bez konieczności instalowania programu Microsoft Project. Możesz także konwertować pliki XML do formatu MPP i odwrotnie za pomocą API. Możesz zainstalować API przez NuGet lub pobrać bezpośrednio z sekcji Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Skopiuj dane z pliku XML do pliku MPP za pomocą C#

Poniżej przedstawiono kroki kopiowania danych z pliku XML do pliku MPP przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak skopiować dane z pliku XML do pliku MPP przy użyciu języka C#.

// Załaduj plik XML
Project xmlProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\CopyToProjectEmpty.xml");

// Załaduj plik szablonu MPP
Project mppProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\Blank2010.mpp");

// Skopiuj dane z XML do MPP
xmlProject.CopyTo(mppProject);

// Zapisz plik MPP
mppProject.Save("OutputDirectory\\ConvertedXmlToMpp.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Konwertuj plik MPP na plik XML za pomocą C#

Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku MPP na plik XML przy użyciu języka C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik MPP na plik XML przy użyciu języka C#.

// Załaduj plik MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Zapisz plik MPP jako XML
project.Save("OutputDirectory\\Output.xml", SaveFileFormat.XML);

Uzyskaj bezpłatną licencję

Aby wypróbować interfejs API bez ograniczeń ewaluacyjnych, możesz poprosić o bezpłatną licencję tymczasową.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak konwertować pliki XML do formatu MPP i pliki MPP do formatu XML przy użyciu języka C#. Dowiedziałeś się, jak osiągnąć te konwersje za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu przy użyciu interfejsu API Aspose.Tasks dla platformy .NET. Interfejs API zapewnia wiele dodatkowych funkcji do pracy z plikami MPP, które można szczegółowo poznać, odwiedzając oficjalną dokumentację. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami na naszym darmowym forum wsparcia.

Zobacz też