Konwertuj DOCX na JSON w Javie

W niektórych przypadkach konieczne jest programowe wyeksportowanie zawartości pliku Word DOCX do pliku JSON. Aby to osiągnąć, ten artykuł zawiera prosty przewodnik na temat konwertowania tekstu w dokumencie DOCX do formatu JSON z poziomu aplikacji Java. Dowiesz się również, jak programowo konwertować chronione dokumenty DOCX do formatu JSON. Przejdźmy więc do konwersji DOCX na JSON w Javie.

Jak przekonwertować DOCX na JSON w Javie

Aby przekonwertować dokument DOCX do formatu JSON, musimy wykonać następujące kroki:

  • Załaduj dokument DOCX.
  • Przekonwertuj go do formatu HTML.
  • Zapisz plik HTML w formacie JSON.

Zobaczmy, jak wykonać te kroki programowo w Javie. W tym celu należy zainstalować dwie biblioteki wymienione w poniższej sekcji.

Biblioteki Java do konwersji DOCX na JSON — do pobrania za darmo

Aspose.Words for Java to potężna biblioteka, która pozwala tworzyć i przetwarzać dokumenty MS Word. Użyjemy tej biblioteki do wyeksportowania zawartości pliku DOCX do HTML. Następnie użyjemy Aspose.Cells for Java do zapisania treści HTML jako pliku JSON. Możesz pobrać pliki JAR obu bibliotek lub zainstalować je przy użyciu konfiguracji Mavena.

Pobierz plik JAR

Zainstaluj przez Mavena

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>com.aspose</groupId>
		<artifactId>aspose-words</artifactId>
		<version>22.7</version>
		<classifier>jdk17</classifier>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>com.aspose</groupId>
		<artifactId>aspose-cells</artifactId>
		<version>22.7</version>
	</dependency>
</dependencies>
<repositories>
	<repository>
		<id>AsposeJavaAPI</id>
		<name>Aspose Java API</name>
		<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
	</repository>
</repositories>

Konwertuj DOCX na JSON w Javie

Poniżej przedstawiono kroki konwersji DOCX na JSON w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument DOCX na JSON w Javie.

// Załaduj dokument programu Word za pomocą Aspose.Words
Document doc = new Document("sample1.docx");

// Zapisz jako HTML
doc.save("html_output.html", SaveFormat.HTML);

// Załaduj zapisany plik HTML za pomocą Aspose.Cells
com.aspose.cells.Workbook book = new com.aspose.cells.Workbook("html_output.html");

// Zapisz HTML jako JSON
book.save("word-to-json.json", com.aspose.cells.SaveFormat.JSON);

Java Konwersja chronionego DOCX na JSON

Możesz także załadować chronione dokumenty DOCX za pomocą ich haseł i przekonwertować je do formatu JSON. Poniżej przedstawiono kroki konwersji chronionego dokumentu DOCX na JSON w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować chroniony dokument DOCX na format JSON w Javie.

// Załaduj dokument programu Word za pomocą Aspose.Words
Document doc = new Document("sample1.docx", new com.aspose.words.LoadOptions("MyPassword"));

// Zapisz jako HTML
doc.save("html_output.html", SaveFormat.HTML);

// Załaduj zapisany plik HTML za pomocą Aspose.Cells
com.aspose.cells.Workbook book = new com.aspose.cells.Workbook("html_output.html");

// Zapisz HTML jako JSON
book.save("word-to-json.json", com.aspose.cells.SaveFormat.JSON);

Biblioteki konwerterów Java DOCX na JSON — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową na korzystanie z bibliotek bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować DOCX na JSON w Javie. Ponadto widziałeś, jak programowo przekonwertować dokument DOCX chroniony hasłem na format JSON. Poza tym możesz odwiedzić dokumentację Aspose.Words for Java i Aspose.Cells for Java, aby zapoznać się z innymi funkcjami. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też