Zainstaluj licencję Aspose.Total

Aspose.Total to kompletny zestaw interfejsów API do pracy z różnymi plikami. Pozwala tworzyć, edytować, konwertować lub manipulować setkami formatów plików. Możesz kupować i pracować z różnymi interfejsami API Aspose jako skonsolidowany pakiet, Aspose.Total. Możesz zainstalować lub zastosować licencje dla kilku interfejsów API w Aspose.Total. Rzućmy okiem na następujące sekcje:

Zainstaluj API Aspose.Total

Często publikujemy wszystkie interfejsy API Aspose jako pojedynczy pakiet o nazwie Aspose.Total. Jest to połączenie najnowszych dostępnych wersji dla wszystkich interfejsów API Aspose. Jest dostępny pod następującymi nazwami dla odpowiednich platform.

  • Aspose.Total dla platformy .NET
  • Aspose.Total dla Javy
  • Aspose.Total dla C++
  • Aspose.Total dla Androida przez Javę
  • Aspose.Total dla programu SharePoint
  • Aspose.Total dla usług raportowania
  • Aspose.Total dla JasperReports

Możesz pobrać plik ZIP dowolnego z tych pakietów z oficjalnych plików do pobrania. Lub możesz zainstalować pakiet C++ lub .NET za pomocą NuGet Menedżera pakietów dla rozwiązania w Visual Studio IDE.

Zastosuj licencję na API Aspose.Total

Przede wszystkim załóżmy, że zakupiłeś już licencję lub otrzymałeś bezpłatną licencję tymczasową, jak wyjaśniono w artykule Zakup licencji.

Teraz musisz ustawić licencję dla wszystkich produktów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dla każdego API trzeba ustawić licencję osobno. Zalecamy pełną kwalifikację klas licencji, aby kompilator wiedział, do którego interfejsu API się odwołujesz. Na przykład możesz użyć następującego kodu C# do zastosowania licencji dla wszystkich interfejsów API w pakiecie Aspose.Total for .NET:

// Ustaw licencję dla wszystkich interfejsów API jeden po drugim
Aspose.Words.License WordsLicense = new Aspose.Words.License();
WordsLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

// Skomentuj kod, jeśli nie chcesz ustawiać licencji na żadne API
//Aspose.Pdf.License PdfLicense = new Aspose.Pdf.License();
//PdfLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Cells.License CellsLicense = new Aspose.Cells.License();
CellsLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Email.License EmailLicense = new Aspose.Email.License();
EmailLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Slides.License SlidesLicense = new Aspose.Slides.License();
SlidesLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Imaging.License ImagingLicense = new Aspose.Imaging.License();
ImagingLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.BarCode.License BarcodeLicense = new Aspose.BarCode.License();
BarcodeLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Diagram.License DiagramLicense = new Aspose.Diagram.License();
DiagramLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Tasks.License TasksLicense = new Aspose.Tasks.License();
TasksLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.OCR.License OcrLicense = new Aspose.OCR.License();
OcrLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Note.License NoteLicense = new Aspose.Note.License();
NoteLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.CAD.License CadLicense = new Aspose.CAD.License();
CadLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.ThreeD.License ThreeDLicense = new Aspose.ThreeD.License();
ThreeDLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Html.License HtmlLicense = new Aspose.Html.License();
HtmlLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Gis.License GisLicense = new Aspose.Gis.License();
GisLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Zip.License ZipLicense = new Aspose.Zip.License();
ZipLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Page.License PageLicense = new Aspose.Page.License();
PageLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.PSD.License PsdLicense = new Aspose.PSD.License();
PsdLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.OMR.License Omrlicense = new Aspose.OMR.License();
Omrlicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Pub.License PubLicense = new Aspose.Pub.License();
PubLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Svg.License SvgLicense = new Aspose.Svg.License();
SvgLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Finance.License FinanceLicensed = new Aspose.Finance.License();
FinanceLicensed.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Drawing.License DrawingLicense = new Aspose.Drawing.License();
DrawingLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Aspose.Font.License FontLicense = new Aspose.Font.License();
FontLicense.SetLicense(@"D:\Test\Aspose.Total.Product.Family.lic");

Ponadto stworzyliśmy przykładową aplikację konsolową, aby wyjaśnić instalację Aspose.Total for .NET API z galerii NuGet. Obejmuje również stosowanie licencji dla różnych interfejsów API. Możesz pobrać jego plik ZIP z GitHub lub klonować repozytorium, aby uzyskać szybki przegląd tego, jak zainstalować interfejsy API i pracować z nimi.

Wniosek

W tym artykule zbadaliśmy, jak zainstalować i ustawić licencję na interfejsy API Aspose.Total. Widzieliśmy przykłady użycia przykładowej aplikacji. Jeśli jednak nadal masz jakieś pytania, napisz do nas na Free Support Forum. Z niecierpliwością czekamy na rozwianie wszelkich Twoich wątpliwości!

Zobacz też