Pomimo dni ustawowo wolnych od pracy, ten miesiąc zakończył się dobrą wydajnością, 57 ulepszeń i poprawek (wśród nich 4 problemy Enterprise i 3 Priority Support) zostały uwzględnione w tej regularnej comiesięcznej wersji. Łącznie rozpatrzono 105 spraw.

Ładowanie dokumentów PDF jest teraz obsługiwane przez Aspose.Words for .NET Standard. Jest to pierwszy kodek formatu pliku zawarty jako wtyczka w Aspose.Words. Aby ładowanie dokumentów PDF działało w aplikacji .NET Core, należy dodać odwołanie do Aspose.Words.Pdf2Word.dll lub po prostu dodać odwołanie NuGet do Aspose.Words. Ładowanie dokumentów PDF jest tak proste, jak ładowanie zwykłego dokumentu Word.

Zespół Model/Conversions dostarczył kilka nowych funkcji. Najbardziej godne uwagi są:

  • Wersja Word 2019 ustawiona domyślnie. Od teraz wszystkie dokumenty są ładowane do modelu zgodnie z zachowaniem MS Word 2019.
  • Właściwość FieldMergingArgsBase.FieldValue została ustawiona jako ustawialna, dzięki czemu zamiast ustawiania Text użytkownik może ustawić wartość FieldValue, która uwzględnia formatowanie, zamiast po prostu zastępować pole.
  • Obsługiwane dynamiczne wstawianie dokumentów i obrazów z bajtów zakodowanych w formacie Base64 oraz dynamiczne ustawianie wartości pól wyboru dla LINQ Reporting Engine.

Zespołowi ds. renderowania udało się naprawić różne problemy z renderowaniem wykresów DrawingML, kształtów VML i efektów tekstowych DrawingML. Renderowanie obrazu tła również zostało ulepszone, tak aby było bliższe wyjściu MS Word. Pierwsza wersja Renderowania efektów 3D przez OpenGL jest na końcowym etapie, zespół Javy zaproponował udoskonalenie kodu pod kątem automatycznego przenoszenia, więc zdecydowano się przełożyć wydanie na następny miesiąc, wykorzystując ten czas na udoskonalenie kod.

Zespół ds. układów udoskonalił przetwarzanie stref dzielenia wyrazów, obcinanie obramowań akapitów w polach tekstowych, zaimplementował powiadamianie użytkownika, gdy dokument jest składany z pływającymi kształtami zagnieżdżonymi w polu tekstowym, aby proces układu był bardziej informacyjny i przewidywalny.