Ten miesiąc zakończył się dobrą wydajnością, w wyniku czego 63 ulepszenia i poprawki (w tym 7 problemów Enterprise/Priority Support) zostały uwzględnione w tej regularnej comiesięcznej wersji. Ogółem rozpatrzono 105 spraw.

Najbardziej znaczące zmiany w publicznym interfejsie API to:

  • Dodano funkcję wstawiania IconCaption podczas używania metody InsertOleObject.
  • Udostępniono nowe właściwości publiczne klasy Table, aby umożliwić swobodne manipulowanie pozycją tabeli.
  • Zaimplementowano możliwość sprawdzenia, czy VbaProject jest podpisany.
  • Obsługiwane dynamiczne wstawianie zakładek dla LINQ Reporting Engine.

Zespół Aspose.Words .NET/Rendering zaimplementował bezpośrednie osadzanie czcionek OpenType jako zaplanowaną funkcję dla standardu PDF 1.7. Trwają przygotowania do pierwszego wydania Renderowania efektów 3D poprzez OpenGL. Zbadano również i zrealizowano różne zadania związane z obsługą funkcji SmartArt Cold Rendering.

Zespół Aspose.Words .NET/Layout zaimplementował obsługę reguł akapitowych w przypisach. Wtyczka HarfBuzz została zaktualizowana, aby poprawić różne przypadki renderowania w języku arabskim. Ponadto zespół Layout dostarczył szereg poprawek związanych z zawijaniem tekstu i rozmiarem tabel.