Konwertuj HTML na obraz PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF w Python

HTML (HyperText Markup Language) to wiodący format plików dla stron internetowych obsługiwany przez wszystkie przeglądarki. Jest często używany do wyświetlania danych i informacji w postaci strony internetowej. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja dokumentu HTML do formatu obrazu, takiego jak JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF itd. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować HTML na obrazy PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF w Python.

 1. API Python do konwersji HTML na obraz
 2. Konwertuj HTML na obraz JPG
 3. Konwertuj HTML na obraz PNG
 4. Konwersja HTML do BMP
 5. Konwertuj HTML na obraz GIF
 6. Konwertuj HTML na obraz TIFF
 7. Konwersja ciągu znaków HTML na obraz

Python API do konwersji HTML na obraz

Do konwersji HTML na formaty graficzne będziemy używać API Aspose.Words for Python. Jest to kompletne rozwiązanie do odczytywania i manipulowania dokumentami różnego typu programowo w aplikacjach Python. Pozwala nam generować, modyfikować, konwertować, renderować i drukować Microsoft Word (DOC, DOCX, ODT), PDF oraz Web (HTML, Markdown) dokumenty.

Zainstaluj interfejs API z PyPI, używając następującego polecenia pip w konsoli:

> pip install aspose-words

Konwertuj HTML na obraz JPG w Python

Możemy łatwo konwertować dokumenty HTML na obrazy JPG, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj plik HTML przy użyciu klasy Document.
 2. Opcjonalnie określ opcje zapisywania obrazu przy użyciu obiektu klasy ImageSaveOptions.
 3. Następnie przejrzyj wszystkie strony w dokumencie.
 4. Następnie wyodrębnij każdą stronę za pomocą metody extractpages().
 5. Na koniec zapisz stronę jako JPG, używając metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak konwertować obrazy HTML na obrazy JPG w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować dokument HTML na obrazy JPG.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument programu Word
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# Określ opcje zapisywania obrazu
# Ustaw format zapisu jako JPEG
imageOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.JPEG)

# Ustaw właściwość „JpegQuality” na „10”, aby użyć silniejszej kompresji podczas renderowania dokumentu.
# Spowoduje to zmniejszenie rozmiaru pliku dokumentu, ale na obrazie będą widoczne bardziej widoczne artefakty kompresji.
imageOptions.jpeg_quality = 10

# Zmień rozdzielczość poziomą.
# Domyślna wartość tych właściwości to 96,0 dla rozdzielczości 96 dpi.
# Podobnie zmień rozdzielczość pionową, ustawiając vertical_resolution 
imageOptions.horizontal_resolution = 72

# Zapisz strony jako JPG
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.jpg", imageOptions)
Konwertuj HTML na obraz JPG/JPEG w Python

Konwertuj HTML na obraz PNG w Python

Możemy konwertować dokumenty HTML na obrazy PNG, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj plik HTML przy użyciu klasy Document.
 2. Następnie utwórz instancję klasy ImageSaveOptions.
 3. Następnie określ opcje zapisywania obrazu, takie jak jasność obrazu, kontrast obrazu.
 4. Następnie przejrzyj wszystkie strony w dokumencie.
 5. Następnie wyodrębnij każdą stronę za pomocą metody extractpages().
 6. Na koniec zapisz stronę jako JPG, używając metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować kod HTML na obrazy PNG w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować dokument HTML na obrazy PNG.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument programu Word
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# Określ opcje zapisywania obrazu
# Ustaw format zapisu jako PNG
imageOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.PNG)

# Zmień jasność i kontrast obrazu.
# Oba są w skali 0-1 i domyślnie mają 0,5.
imageOptions.image_brightness = 0.3
imageOptions.image_contrast = 0.7

# Zapisz strony jako PNG
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.png", imageOptions)

Konwersja HTML do BMP w Python

Możemy konwertować dokumenty HTML na obrazy BMP, wykonując poniższe czynności:

 1. Najpierw załaduj plik HTML przy użyciu klasy Document.
 2. Następnie przejrzyj wszystkie strony w dokumencie.
 3. Następnie wyodrębnij każdą stronę za pomocą metody extractpages().
 4. Na koniec zapisz stronę jako JPG, używając metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować HTML na obrazy BMP w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować dokument HTML na obrazy BMP.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument programu Word
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# Zapisz strony jako BMP
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.bmp")

Konwertuj HTML na obraz GIF w Python

Podobnie możemy również konwertować dokumenty HTML na obrazy GIF, wykonując czynności wspomniane wcześniej. Jednak musimy tylko zapisać obrazy jako GIF z rozszerzeniem „.gif” w kroku nr 4.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak konwertować obrazy HTML na GIF w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować dokument HTML na obrazy GIF.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument programu Word
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# Zapisz strony jako GIF
for page in range(0, doc.page_count):
  extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
  extractedPage.save(f"C:\\Files\\Images\\Page_{page + 1}.gif")

Konwertuj HTML na obraz TIFF w Python

Możemy również konwertować dokumenty HTML na obrazy TIFF, wykonując poniższe czynności:

 1. Załaduj plik HTML przy użyciu klasy Document.
 2. Zapisz dokument jako TIFF przy użyciu metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument HTML na obraz TIFF w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować dokument HTML na obrazy TIFF.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument programu Word
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.html")

# Zapisz dokument jako TIFF
doc.save(f"C:\\Files\\Images\\Output.tiff")
Konwertuj HTML na obraz TIFF w Python

Konwersja ciągu HTML na obraz w Python

Możemy dynamicznie generować plik obrazu z ciągu HTML, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw utwórz instancję klasy Document.
 2. Następnie utwórz instancję klasy DocumentBuilder.
 3. Następnie wstaw ciąg HTML za pomocą metody inserthtml().
 4. Na koniec zapisz dokument jako JPG, używając metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować ciąg HTML na obraz JPG w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować ciąg HTML na obraz.
import aspose.words as aw

# Utwórz obiekt dokumentu
doc = aw.Document()

# Utwórz obiekt konstruktora dokumentów
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# Wstaw kod HTML
builder.insert_html("<ul>\r\n" +
  "<li>Item1</li>\r\n" +
  "<li>Item2</li>\r\n" +
  "</ul>")

# Zapisz dokument jako JPG
doc.save(f"C:\\Files\\Output.jpg")
Konwertuj ciąg HTML na obraz w Python

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować Aspose.Words for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak:

 • programowo konwertować dokumenty HTML na obrazy;
 • konwertować zawartość pliku HTML na obrazy PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF;
 • wygenerować dokument HTML i przekonwertować go na obraz za pomocą Python.

Ponadto możesz dowiedzieć się więcej o API korzystając z dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na forum.

Zobacz też