Przecena do konwersji PDF w Python

PDF umożliwia udostępnianie dokumentów w formacie tylko do odczytu bez uszczerbku dla ich stylu lub układu. Możemy z łatwością konwertować dokumenty Markdown do formatu PDF, zanim zostaną wydrukowane lub udostępnione. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować Markdown na PDF w Python.

W tym artykule zostaną omówione następujące tematy:

 1. Co to jest Markdown
 2. Python Markdown to PDF Converter API
 3. Konwertuj Markdown na PDF
 4. Przecena do formatu PDF z określonym standardem PDF
 5. Konwertuj zakres stron z Markdown na PDF

Co to jest Markdown

Markdown to lekki język znaczników. Umożliwia nam tworzenie sformatowanego tekstu za pomocą zwykłego edytora tekstu. Markdown jest zwykle używany do generowania dokumentacji technicznej. Może być również używany do tworzenia stron internetowych, dokumentów, notatek, książek, prezentacji i wiadomości e-mail. Pliki Markdown są zapisywane z rozszerzeniem .md lub .markdown.

Python Markdown to PDF Converter API

Do konwersji dokumentów Markdown do formatu PDF będziemy używać API Aspose.Words for Python. Jest to bogata w funkcje biblioteka Python do programowania dokumentów w obsługiwanych formatach i manipulowania nimi. Ponadto umożliwia konwersję Markdown i innych formatów do formatu PDF z wysoką wiernością.

Zainstaluj interfejs API z PyPI, używając następującego polecenia pip w konsoli:

pip install aspose-words

Konwertuj Markdown na PDF za pomocą Python

Możemy przekonwertować dokument Markdown na PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Załaduj dokument Markdown przy użyciu klasy Document.
 2. Konwertuj dokument Markdown do formatu PDF za pomocą metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik Markdown na format PDF w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować plik Markdoen na dokument PDF.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument Markdown
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Zapisz dokument jako PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Python Markdown do PDF z określonym standardem

Możemy również przekonwertować dokument Markdown do określonego standardu PDF, takiego jak PDF/A. Możemy określić konkretny standard dokumentu PDF podczas konwersji Markdown do PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj dokument Markdown przy użyciu klasy Document.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie ustaw standard PDF za pomocą właściwości zgodności.
 4. Na koniec przekonwertuj dokument Markdown do formatu PDF za pomocą metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować Markdown na określony standardowy dokument PDF.

# Ten przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować plik Markdoen na określony standard PDF.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument Markdown
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Określ opcje zapisywania i ustaw zgodność PDF
saveOptions = aw.saving.PdfSaveOptions()
saveOptions.compliance = aw.saving.PdfCompliance.PDF17

# Zapisz dokument jako PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Konwertuj zakres stron z MD na PDF w Python

Możemy przekonwertować szereg stron z Markdown na PDF, wykonując czynności podane poniżej:

 1. Najpierw załaduj dokument Markdown przy użyciu klasy Document.
 2. Następnie utwórz instancję klasy PdfSaveOptions.
 3. Następnie ustaw numer strony początkowej i końcowej za pomocą właściwości zestawu stron.
 4. Na koniec przekonwertuj dokument Markdown do formatu PDF za pomocą metody save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować zakres stron ze znaczników Markdown na PDF w języku Python.

# Ten przykład kodu demonstruje, jak przekonwertować zakres stron z pliku Markdoen na dokument PDF.
import aspose.words as aw

# Załaduj istniejący dokument Markdown
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Określ opcje zapisu i ustaw zakres stron
saveOptions = aw.saving.PdfSaveOptions()
saveOptions.page_set = aw.saving.PageSet([0, 1])

# Zapisz dokument jako PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby wypróbować bibliotekę bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak konwertować pliki Markdown do formatu PDF w Python. Co więcej, widzieliśmy różne opcje programowego dostosowania konwersji Markdown do PDF. Możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Words for Python, korzystając z documentation. W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na naszym forum.

Zobacz też