Konwertuj PNG na DOCX w C#

MS Word udostępnia szereg ekscytujących funkcji do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Możesz wzbogacić swoje dokumenty DOCX o formatowanie tekstu, tabele, grafikę, obrazy, WordArt i tak dalej. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe zaimportowanie obrazu PNG do dokumentu DOCX. Lub możesz otrzymać partię obrazów PNG, które musisz przekonwertować na plik DOCX. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować obrazy PNG na format DOCX w języku C# .NET

Konwerter C# PNG na DOCX — bezpłatne pobieranie

Aby przekonwertować obrazy PNG na DOCX, użyjemy Aspose.Words for .NET. Jest to niesamowity interfejs API, który został opracowany przede wszystkim do tworzenia i manipulowania dokumentami Word. Ponadto zapewnia szybki konwerter o wysokiej wierności do konwersji plików dokumentów i obrazów. Możesz pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją z NuGet przy użyciu konsoli menedżera pakietów.

PM> Install-Package Aspose.Words

Kroki, aby przekonwertować PNG na DOCX w C#

Aspose.Words for .NET ukrywa złożone operacje konwersji i pozwala konwertować dowolny dokument lub plik obrazu w kilku krokach. Poniżej przedstawiono kroki konwersji PNG na DOCX w C# przy użyciu Aspose.Words for .NET.

  • Zainstaluj Aspose.Words for .NET w swojej aplikacji.
  • Utwórz nowy dokument DOCX.
  • Wstaw obraz PNG do dokumentu, używając ścieżki pliku PNG.
  • Zapisz plik DOCX w wybranej lokalizacji.

Konwertuj PNG na DOCX w C#

Przyjrzyjmy się, jak przekształcić powyższe kroki konwersji PNG na DOCX na kod C#. Poniżej przedstawiono kroki konwersji PNG na DOCX w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PNG na format DOCX w języku C#.

using Aspose.Words;

// utwórz nowy dokument
var doc = new Document();

// utworzyć i zainicjować konstruktora dokumentów
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// wstaw obraz PNG do dokumentu
builder.InsertImage("Input.png");

// zapisz dokument
doc.Save("Output.docx");

Konwerter C# PNG na DOCX — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz używać Aspose.Words for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych przy użyciu tymczasowej licencji.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak przekonwertować plik PNG na DOCX w języku C#. Możesz po prostu zainstalować Aspose.Words w swojej aplikacji i przekonwertować pojedynczy lub partię obrazów PNG na DOCX w C#. Ponadto możesz zapoznać się z innymi funkcjami oferowanymi przez API, korzystając z dokumentacji. Możesz również zadawać pytania na naszym forum.

Zobacz też