RTF do PDF Java

Format RTF został wprowadzony przez firmę Microsoft do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Interoperacyjność formatu RTF umożliwia wymianę treści między różnymi produktami firmy Microsoft oraz heterogenicznymi systemami operacyjnymi. Jednak może być konieczne przekonwertowanie formatu RTF na format PDF w celu drukowania, udostępniania lub w innych celach. Dlatego w tym artykule opisano, jak konwertować pliki RTF do formatu PDF w Javie.

Interfejs API konwersji Java RTF na PDF — bezpłatne pobieranie

Do konwersji dokumentów RTF użyjemy Aspose.Words for Java. Jest to popularny i bogaty w funkcje interfejs API edytora tekstu, który umożliwia tworzenie, przetwarzanie i konwertowanie dokumentów MS Word. Możesz pobrać interfejs API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.6</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Konwertuj plik RTF na PDF w Javie

Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku RTF do formatu PDF w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik RTF na format PDF.

// Utwórz obiekt dokumentu
Document pdfDocument = new Document("document.rtf");

// Konwertuj RTF na PDF
pdfDocument.save("RTF-to-PDF.pdf", SaveFormat.PDF);

Konwerter Java RTF na PDF — Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować pliki RTF do formatu PDF w Javie. Możesz po prostu zainstalować interfejs API i zintegrować dostarczony kod w swoich aplikacjach, aby zautomatyzować konwersję formatu RTF do formatu PDF. Ponadto możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API edytora tekstu Java, korzystając z dokumentacji, a także próbek kodu źródłowego dostępnych na GitHub. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też