RTF do PDF w Python

Format RTF został wprowadzony przez firmę Microsoft do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Interoperacyjność oferowana przez format RTF umożliwia wymianę treści między różnymi produktami firmy Microsoft. Oprócz tego PDF jest jednym z najczęściej używanych formatów dokumentów, który zapewnia obsługę wielu platform. W niektórych przypadkach może być konieczna programowa konwersja dokumentu RTF do formatu PDF. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak przekonwertować dokument RTF do formatu PDF za pomocą Python.

Biblioteka Python RTF do PDF Converter

Aby przekonwertować pliki RTF do formatu PDF, użyjemy Aspose.Words for Python. Jest to potężna biblioteka do implementacji funkcji przetwarzania tekstu z aplikacji Python. Korzystając z tej biblioteki, możesz bezproblemowo tworzyć i przetwarzać dokumenty tekstowe. Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

pip install aspose-words

Kroki, aby przekonwertować RTF na PDF

Konwersja dokumentów RTF do PDF za pomocą Aspose.Words to bułka z masłem. Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać w celu konwersji formatu RTF na PDF.

  • Załaduj dokument RTF, określając jego ścieżkę.
  • Określ ścieżkę przekonwertowanego pliku PDF.
  • Zapisz dokument RTF jako plik PDF w określonej lokalizacji.

Konwertuj RTF na PDF za pomocą Python

Przyjrzyjmy się teraz, jak zaimplementować powyższe kroki, aby przekonwertować dokument RTF do formatu PDF przy użyciu klas i metod Aspose.Words.

  • Załaduj dokument RTF, używając klasy Document.
  • Konwertuj RTF na PDF za pomocą metody Document.save(string, SaveFormat).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik RTF na format PDF.

import aspose.words as aw

# załaduj dokument RTF
doc = aw.Document("sample.rtf")

# zapisać jako plik PDF
doc.save("document.pdf", aw.SaveFormat.PDF)

Poniżej znajduje się zrzut ekranu wejściowego dokumentu RTF, którego użyliśmy w tym przykładzie.

Dokument do konwersji RTF na PDF

Dokument RTF

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przekonwertowany dokument PDF.

Konwersja RTF do PDF za pomocą Python

Przekonwertowany dokument PDF

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać tymczasową licencję, aby używać Aspose.Words for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować dokumenty RTF do formatu PDF za pomocą Python. Możesz zainstalować wspomnianą bibliotekę w swoich aplikacjach i zintegrować dostarczony kod, aby zautomatyzować konwersję RTF do PDF. Ponadto możesz poznać inne funkcje Aspose.Words for Python, korzystając z dokumentacji. Możesz także zadawać pytania na naszym forum.

Zobacz też