Konwertuj SVG na PNG w Python

W niektórych przypadkach musisz wykonać programową konwersję formatów obrazów tam iz powrotem w oparciu o swoje wymagania. Na przykład JPG do PNG, SVG do PNG i tak dalej. SVG (Scalable Vector Graphics) to jeden z powszechnie używanych formatów do renderowania obrazów dwuwymiarowych. Z drugiej strony PNG jest również dobrze znanym i szeroko stosowanym formatem obrazu. Przyjrzyjmy się więc, jak przekonwertować obrazy SVG na PNG w Python.

Biblioteka Python do konwersji plików SVG na PNG — bezpłatne pobieranie

Aby przekonwertować obrazy SVG na PNG, użyjemy Aspose.Words for Python. Jest to potężna biblioteka Python, która pozwala bezproblemowo przetwarzać i manipulować plikami tekstowymi i obrazami. Możesz zainstalować bibliotekę w swojej aplikacji Python z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

> pip install aspose-words

Kroki, aby przekonwertować SVG na PNG w Python

Poniżej przedstawiono kroki konwersji SVG na PNG przy użyciu Aspose.Words for Python.

  • Utwórz nowy dokument.
  • Wstaw obraz SVG do dokumentu.
  • Zastosuj ustawienia strony do dokumentu.
  • Zapisz dokument jako obraz PNG.

Konwertuj SVG na PNG w Python

Przyjrzyjmy się teraz, jak przekształcić powyższe kroki w kod Python za pomocą Aspose.Words for Python. Poniższe kroki demonstrują konwersję SVG do PNG w Python.

  • Utwórz obiekt klasy Document.
  • Utwórz obiekt klasy DocumentBuilder i zainicjuj go obiektem Document.
  • Wstaw obraz SVG do dokumentu za pomocą metody DocumentBuilder.insertimage().
  • Zastosuj ustawienia strony do dokumentu za pomocą właściwości DocumentBuilder.pagesetup.
  • Zapisz dokument jako obraz PNG za pomocą metody Document.save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zapisać SVG jako PNG w Python.

import aspose.words as aw

# Ścieżka pliku SVG
fileName = "input.svg"

# stworzyć dokument
doc = aw.Document()

# stworzyć dokument builder and initialize it with document object
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# wstaw obraz SVG do dokumentu
shape = builder.insert_image(fileName)

# OPCJONALNY
# Oblicz maksymalną szerokość i wysokość oraz zaktualizuj ustawienia strony 
# , aby przyciąć dokument w celu dopasowania do rozmiaru obrazów.
pageSetup = builder.page_setup
pageSetup.page_width = shape.width
pageSetup.page_height = shape.height
pageSetup.top_margin = 0
pageSetup.left_margin = 0
pageSetup.bottom_margin = 0
pageSetup.right_margin = 0

# zapisać jako PNG
doc.save("svg-to-png.png")

Konwerter Python SVG na PNG — uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby używać Aspose.Words for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo przekonwertować SVG na PNG w Python. Możesz po prostu zainstalować bibliotekę i użyć dostarczonego przykładowego kodu, aby bezproblemowo przekonwertować pliki SVG na PNG w swoich aplikacjach Python. Ponadto możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Words korzystając z dokumentacji. Możesz także dzielić się swoimi pytaniami lub zapytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też