Konwertuj tekst na HTML w Python

Konwersja tekstu na HTML może być wymagana w różnych przypadkach, na przykład w celu osadzenia tekstu jako treści HTML na stronie internetowej. Dlatego w tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować tekst na HTML w Python.

Szybka biblioteka Python do konwersji tekstu na HTML

Aby przekonwertować tekst na HTML, użyjemy Aspose.Words for Python. Jest to potężna biblioteka Python, która umożliwia bezproblemowe tworzenie dokumentów tekstowych i manipulowanie nimi. Możesz zainstalować bibliotekę w swojej aplikacji Python z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

> pip install aspose-words

Kroki, aby przekonwertować tekst na HTML w Python

Poniżej przedstawiono kroki konwersji tekstu na HTML przy użyciu Aspose.Words dla języka Python.

  • Zainstaluj Aspose.Words for Python w swojej aplikacji.
  • Załaduj tekst ze źródłowego pliku TXT.
  • Zapisz tekst do pliku HTML, podając ścieżkę pliku wyjściowego.

Konwersja tekstu do HTML w Python

Teraz przekształćmy powyższe kroki w kod przy użyciu wymaganej klasy i metody Aspose.Words for Python. Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować tekst na HTML w Python.

  • Załaduj plik tekstowy przy użyciu klasy Document.
  • Zapisz tekst jako HTML za pomocą metody Document.save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wykonać konwersję tekstu na HTML w języku Python.

import aspose.words as aw

# załaduj plik tekstowy
doc = aw.Document("document.txt")

# zapisz tekst jako HTML
doc.save("text-to-html.html")

Python Text to HTML Converter Library — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby używać Aspose.Words for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo konwertować tekst na HTML w Python. Możesz po prostu zainstalować bibliotekę i użyć dostarczonego przykładowego kodu do konwersji tekstu na HTML w swoich aplikacjach Python. Ponadto możesz dowiedzieć się więcej o bibliotece korzystając z dokumentacji. Możesz także dzielić się swoimi pytaniami lub zapytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też