Konwertuj tekst na obraz PNG, JPEG i GIF w C#

W różnych przypadkach musisz przekonwertować tekst na formaty tylko do odczytu, takie jak obrazy lub PDF. W poprzednim artykule omówiliśmy, jak przekonwertować tekst w pliku TXT na format PDF. W przypadku konwersji tekstu na obraz z poziomu aplikacji .NET w tym artykule pokazano, jak programowo przekonwertować tekst na obraz PNG, JPEG lub GIF w języku C# .NET.

Konwertuj tekst na obrazy PNG, JPEG lub GIF w C# - .NET API

Aby przekonwertować tekst na obrazy PNG, JPEG lub GIF, użyjemy Aspose.Words for .NET. Jest to potężne API, które pozwala tworzyć i manipulować dokumentami MS Word. Ponadto pozwala konwertować dokumenty MS Word i dokumenty tekstowe na różne inne formaty plików. Możesz pobrać bibliotekę DLL API lub zainstalować ją bezpośrednio z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Words

Konwertuj tekst (TXT) na obraz w C#

Pliki TXT to najprostszy i najłatwiejszy sposób przechowywania zwykłego tekstu bez formatowania. Dlatego użyjemy pliku TXT i przekonwertujemy jego tekst na obrazy PNG, JPEG lub GIF. Poniżej przedstawiono kroki konwersji tekstu na obraz w języku C#.

 • Załaduj plik tekstowy przy użyciu klasy Document.
 • Przejrzyj w pętli wszystkie strony w dokumencie.
 • Wyodrębnij każdą stronę za pomocą metody Document.ExtractPages().
 • Zapisz stronę jako PNG (lub inny format obrazu) za pomocą metody Document.Save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować tekst na obrazy w języku C#.

// Załaduj plik tekstowy
Document doc = new Document("Input.txt");

// Przejrzyj każdą stronę w pętli
for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++)
{
  // Wyodrębnij stronę
  var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1);

  // Zapisz jako obraz, np. PNG
  extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.png");
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać tymczasową licencję, aby używać Aspose.Words for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo konwertować tekst na obraz w języku C#. Możesz użyć dostarczonego przykładowego kodu i płynnie przekonwertować tekst w plikach TXT na obrazy PNG, JPEG lub GIF. Poza tym możesz zapoznać się z innymi funkcjami oferowanymi przez Aspose.Words for .NET, korzystając z dokumentacji. Możesz także zadawać pytania na naszym forum.

Zobacz też