Konwertuj tekst na obraz PNG, JPEG lub GIF w Python

Konwersja tekstu na obraz jest często wymagana w różnych przypadkach, na przykład w celu uczynienia tekstu tylko do odczytu. Możesz konwertować tekst na obrazy, takie jak PNG, JPG, GIF itp. Z tego artykułu dowiesz się, jak przekonwertować tekst na format PNG, JPEG lub Obraz GIF programowo w Python.

API do konwersji tekstu na obraz PNG, JPEG lub GIF w Python

Do konwersji tekstu na obrazy użyjemy Aspose.Words for Python. Jest to potężna biblioteka Python, która umożliwia bezproblemowe tworzenie dokumentów tekstowych i manipulowanie nimi. Możesz zainstalować bibliotekę w swojej aplikacji Python z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

> pip install aspose-words

Konwertuj tekst (TXT) na obraz w Python

Pliki TXT zapewniają najprostszy i najłatwiejszy sposób przechowywania zwykłego tekstu bez formatowania. Dlatego użyjemy pliku TXT i przekonwertujemy jego tekst na obrazy PNG, JPEG lub GIF. Poniżej przedstawiono kroki konwersji tekstu na obrazy w Python.

  • Załaduj plik tekstowy przy użyciu klasy Document.
  • Przejrzyj w pętli wszystkie strony w dokumencie.
  • Wyodrębnij każdą stronę za pomocą metody Document.extractpages().
  • Zapisz stronę jako PNG (lub inny format obrazu) za pomocą metody Document.save().

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przeprowadzić konwersję tekstu na obraz w języku Python.

import aspose.words as aw

# załaduj dokument tekstowy
doc = aw.Document("Input.txt")

# przewijać strony
for page in range(0, doc.page_count):
    # zapisz każdą stronę jako obraz jpg
    extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
    extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.jpg")

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby używać Aspose.Words for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak programowo konwertować tekst na obraz w Python. Możesz po prostu zainstalować bibliotekę i użyć dostarczonego przykładowego kodu, aby przekonwertować tekst na obrazy PNG, JPEG lub GIF. Ponadto możesz dowiedzieć się więcej o bibliotece korzystając z dokumentacji. Możesz także dzielić się swoimi pytaniami lub zapytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też