Konwertuj plik Notatnika TXT na PDF w C#

Notatnik zapewnia najłatwiejszy i najszybszy sposób zapisywania ważnych punktów lub tworzenia notatek. Ponadto różne aplikacje generują przydatne informacje w postaci plików TXT. Ponieważ pliki TXT nie obsługują zaawansowanych funkcji, takich jak adnotacje itp., może być konieczna ich konwersja do formatu PDF. Aby wykonać tę konwersję z poziomu aplikacji .NET, w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików TXT na format PDF w języku C# .NET.

Biblioteka C# do konwersji TXT na PDF — bezpłatne pobieranie

Aby przekonwertować pliki TXT do formatu PDF, użyjemy Aspose.Words for .NET. Jest to bogata w funkcje i szeroko stosowana biblioteka do tworzenia dokumentów tekstowych i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia wysokiej jakości konwerter dokumentów do konwersji dokumentów Word i zwykłych plików tekstowych. Możesz pobrać bibliotekę DLL interfejsu API lub zainstalować ją bezpośrednio z NuGet przy użyciu konsoli menedżera pakietów.

PM> Install-Package Aspose.Words

Konwertuj plik TXT na PDF w C#

Konwersja pliku TXT do formatu PDF za pomocą Aspose.Words jest niezwykle prosta. Po prostu załaduj plik TXT i zapisz go jako dokument PDF w wybranej lokalizacji. Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku TXT do formatu PDF w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik TXT na format PDF w języku C# .NET.

// Załaduj plik TXT
Document document = new Document("sample.txt");

// Zapisz plik TXT jako PDF
document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);   

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przekonwertowany plik PDF.

Konwertuj pliki TXT na PDF programowo za pomocą C#

Przekonwertowany plik PDF

Biblioteka konwerterów plików TXT na PDF — uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać tymczasową licencję na używanie Aspose.Words for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się konwertować pliki TXT na PDF w języku C#. Możesz po prostu zainstalować Aspose.Words for .NET i zautomatyzować konwersję TXT do PDF w swoich aplikacjach .NET. Poza tym możesz dowiedzieć się więcej o Aspose.Words for .NET, korzystając z dokumentacji. Możesz również zamieścić swoje zapytania lub pytania na naszym forum.

Zobacz też