C# Word do PDF - DOC do PDF

Konwersja plików Word do PDF jest obecnie powszechną praktyką i preferuje się konwersję dokumentów do formatu PDF przed udostępnieniem. MS Word zapewnia wbudowaną funkcję zapisywania plików Word jako PDF, jednak może się zdarzyć, że będziesz chciał programowo przekonwertować dokument Word na PDF, na przykład w aplikacjach internetowych. Ponadto może być wymagana wsadowa konwersja programu Word do formatu PDF bez instalowania pakietu MS Office. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować Word DO na PDF w języku C# w aplikacjach .NET lub .NET Core.

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

C# Word to PDF Converter API — bezpłatne pobieranie

Aspose.Words for .NET to potężny interfejs API do tworzenia i manipulowania popularnymi formatami dokumentów programu Word. Interfejs API zapewnia również łatwy sposób konwersji dokumentów programu Word do formatu PDF z wysokim stopniem wierności. Dlatego w przypadku konwersji programu Word na PDF w języku C# najpierw dodamy odwołanie do Aspose.Words for .NET DLL w projekcie lub zainstalujemy go przy użyciu jednej z poniższych metod.

Korzystanie z Menedżera pakietów NuGet

  • Utwórz/otwórz projekt w programie Visual Studio.
  • Przejdź do Menedżera pakietów NuGet i wyszukaj Aspose.Words.
  • Zainstaluj Aspose.Words dla platformy .NET.
Konwertuj Worda na PDF C# .NET

Korzystanie z konsoli Menedżera pakietów

PM> Install-Package Aspose.Words

Konwertuj Word DOC na PDF w C#

Aby przekonwertować dokument programu Word do formatu PDF, należy wywołać metodę Document.Save() i określić nazwę pliku wyjściowego z rozszerzeniem „.pdf”. Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument DOC na format PDF w języku C#.

// Załaduj dokument z dysku.
Document doc = new Document("word.doc");
// Zapisz jako PDF
doc.Save("output.pdf");

Dokument Worda

C# Konwertuj Worda na PDF

Przekonwertowany plik PDF

Word do PDF programowo w C#

Eksportuj wybrane strony DOCX do PDF w C#

Możesz także dostosować konwersję Worda do PDF i konwertować tylko określone strony. Możesz albo przekonwertować pierwsze N stron, albo zdefiniować zakres stron określając indeks strony początkowej.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować 3 strony, zaczynając od drugiej strony dokumentu Word DOCX, do formatu PDF w języku C#.

Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// Konwertuj 3 strony, zaczynając od indeksu 1, gdzie 0 to indeks pierwszej strony 
options.PageIndex = 1;
options.PageCount = 3;
// Zapisz Worda jako PDF
doc.Save("output.pdf", options);

C# Zapisz Word DOC do PDF z określonym standardem

Dokumenty PDF mogą być zgodne z różnymi standardami PDF, takimi jak PDF 1.7, PDF 1.5, PDF/A-1a itp. Zgodnie z tym Aspose.Words for .NET umożliwia określenie poziomu zgodności PDF w konwersji Word do PDF. Możesz określić poziom zgodności za pomocą wyliczenia PdfCompliance.

Poniższy przykładowy kod C# pokazuje, jak ustawić poziom zgodności w konwersji DOCX na PDF.

Document doc = new Document("word.docx");
// Ustaw zgodność PDFSaveOption na PDF17
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.Compliance = PdfCompliance.Pdf17;
// Konwertuj Worda na PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Kompresja tekstu/obrazu w programie Word do konwersji PDF

Format PDF obsługuje kompresję tekstu i obrazu w celu zmniejszenia rozmiaru dokumentu. Ponieważ dokument PDF może mieć duży rozmiar, kompresja jego zawartości ułatwia przesyłanie, udostępnianie, drukowanie itp. Przyjrzyjmy się więc, jak przeprowadzić kompresję tekstu lub obrazu w konwersji DOCX do PDF w języku C#.

Opcje kompresji tekstu

W wyliczeniu PdfTextCompression dostępne są następujące opcje kompresji tekstu.

  • Brak: zapisywanie pliku PDF bez kompresji tekstu.
  • Flate: Zapisywanie plików PDF z kompresją flate (ZIP).

Kompresja obrazu

W wyliczeniu PdfImageCompression dostępne są następujące opcje kompresji obrazu.

  • Auto: API automatycznie wybiera najodpowiedniejszą kompresję dla każdego obrazu w dokumencie.
  • Jpeg: Kompresja do obrazów JPEG (nie obsługuje przezroczystości).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować DOCX na PDF z kompresją tekstu i obrazu w języku C#.

Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// Kompresja tekstu i obrazu
options.TextCompression = PdfTextCompression.Flate;
options.ImageCompression = PdfImageCompression.Auto;
// Zapisz Worda jako PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Jak przekonwertować program Word na format PDF za pomocą podpisu cyfrowego

Możesz także zastosować podpis cyfrowy do wyjściowego pliku PDF podczas konwersji programu Word na PDF. Klasa CertificateHolder umożliwia określenie certyfikatu cyfrowego i hasła. Klasa PdfDigitalSignatureDetails umożliwia podanie szczegółów podpisu cyfrowego, takich jak posiadacz certyfikatu, przyczyna, lokalizacja oraz data/godzina.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować program Word DOC/DOCX na format PDF z podpisem cyfrowym w języku C#.

Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// Szczegóły dotyczące podpisów cyfrowych
CertificateHolder certHolder = CertificateHolder.Create("signature.pfx", "12345");
options.DigitalSignatureDetails = new PdfDigitalSignatureDetails(certHolder, "reason", "location", DateTime.Now);
// Zapisz Worda jako PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Ustaw jakość JPEG w programie Word do konwersji PDF

Możesz także określić żądaną jakość JPEG, jaką chcesz uzyskać w przekonwertowanym dokumencie PDF, używając właściwości PdfSaveOptions.JpegQuality. Wartość JpegQuality może wahać się od 0 do 100, gdzie 0 oznacza najgorszą jakość, ale maksymalną kompresję, a 100 oznacza najlepszą jakość, ale minimalną kompresję.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak ustawić jakość JPEG podczas konwertowania DOCX na PDF w języku C#.

Document doc = new Document("word.docx");
// Ustaw jakość JPEG
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.JpegQuality = 100;
// Konwertuj Worda na PDF
doc.Save("output.pdf", options);

Biblioteka konwerterów DOC na PDF C# — Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby konwertować dokumenty Word do formatu PDF bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak przekonwertować DOCX lub DOC na PDF w języku C#. Ponadto widziałeś, jak dostosować konwersję Worda do PDF za pomocą różnych opcji. Omówiono również ustalanie standardu zgodności plików PDF i generowanie plików PDF z podpisami cyfrowymi. Możesz łatwo zintegrować dostarczone próbki kodu i przeprowadzić konwersję Word do PDf z poziomu własnych aplikacji.

Konwerter C# .NET Word na PDF — Czytaj więcej

Odwiedź dokumentację Aspose.Words for .NET, aby zobaczyć pełny zestaw funkcji oferowanych przez API. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego forum.

Powiązane artykuły)

Konwersja prezentacji programu PowerPoint do formatu PDF w JaviePrezentacja programu PowerPoint do pliku PDF w języku C#PDF do programu Excel w języku C#
PDF do dokumentów MS Word w JavieTekst do formatu PDF w języku C#HTML do Worda w C#
Word do Markdown w C#Word do EPUB w C#Plik PDF na tekst w Python
XLSX do JSON w JavieExcel do formatu JSON w JavieDOCX do JSON w Javie
DOC do JSON w JavieWord do JSON w JavieTXT do JSON w Javie
JSON do PDF w PythonExcel do formatu JSON w JavieTXT do JSON w Python
Word DOC do Markdown w JavieWord DOC DOCX do Markdown w C#Wyodrębnij tekst z dokumentów programu Word w Javie
Scal dokumenty MS Word przy użyciu C# .NETWord DOC do PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF w C#Word DOC do formatu PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF w Javie