Konwertuj Word DOC na PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF w Javie

W różnych przypadkach musimy programowo wyświetlać dokumenty MS Word w naszych aplikacjach. Jednym z najwygodniejszych sposobów w takich scenariuszach jest konwersja z DOCX/DOC do formatów graficznych. Aby to osiągnąć, w tym artykule dowiesz się, jak konwertować pliki Word DOC lub DOCX do formatu PNG, JPEG, BMP , GIF lub TIFF w Javie. Ponadto omówimy, jak dostosować konwersję programu Word do obrazu przy użyciu różnych opcji.

Java API dla Word DOC do konwersji obrazu

Aspose.Words for Java to bogaty w funkcje interfejs API do tworzenia, edytowania lub konwertowania dokumentów MS Word w aplikacjach opartych na języku Java. Użyjemy tego interfejsu API do konwersji dokumentów programu Word na formaty graficzne. Możesz pobrać plik JAR API lub zainstalować go przy użyciu następujących konfiguracji Mavena:

Magazyn:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Java Konwersja dokumentu Word DOC do formatu PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF

Możesz przekonwertować dokument programu Word na obrazy PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF w zależności od wymagań. Aby ustawić format obrazu wyjściowego, używane jest wyliczenie SaveFormat. Dla demonstracji przekonwertujmy plik Word DOCX na obrazy PNG w Javie.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik Word DOCX na obrazy PNG w Javie.

// załaduj dokument
Document doc = new Document("calibre.docx");

// ustaw format obrazu wyjściowego za pomocą SaveFormat
var options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.PNG);

// przeglądaj strony i konwertuj je na obrazy PNG
for (int pageNumber = 0; pageNumber < doc.getPageCount(); pageNumber++)
{
  // Zapisz stronę jako PNG
  options.setPageSet(new PageSet(pageNumber));
  doc.save(pageNumber + "_page.png", options);
}

Dostosuj DOC/DOCX do konwersji obrazu w Javie

Możesz także dostosować konwersję programu Word do obrazu, korzystając z różnych opcji. Na przykład możesz ustawić rozdzielczość poziomą, rozdzielczość pionową, ogólną rozdzielczość, skalę, format pikseli, jasność, tryb kolorów, kontrast itp. Poniżej przedstawiono kroki, aby dostosować konwersję programu Word do obrazu w Javie.

 • Załaduj dokument programu Word, używając klasy Document.
 • Utwórz instancję klasy ImageSaveOptions i określ format obrazu wyjściowego.
 • Ustaw żądane opcje, takie jak jasność, kontrast itp. za pomocą obiektu ImageSaveOptions.
 • Przeglądaj strony w dokumencie w pętli.
 • Konwertuj każdą stronę na obraz za pomocą metody Document.save(string, ImageSaveOptions).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak dostosować konwersję obrazu programu Word do formatu JPEG przy użyciu różnych opcji.

// załaduj dokument
Document doc = new Document("calibre.docx");

// ustaw format obrazu wyjściowego za pomocą SaveFormat
var options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.JPEG);

// zmienić jasność i kontrast obrazu
// oba są w skali 0-1 i domyślnie mają 0,5
options.setImageBrightness(0.30f);
options.setImageContrast(0.7f);

// zmienić rozdzielczość poziomą
// domyślna wartość tych właściwości to 96,0 dla rozdzielczości 96 dpi
options.setHorizontalResolution(72f);

// przeglądaj strony i konwertuj je na obrazy JPG
for (int pageNumber = 0; pageNumber < doc.getPageCount(); pageNumber++)
{
  // Zapisz stronę jako JPG
  options.setPageSet(new PageSet(pageNumber));
  doc.save(pageNumber + "_page.jpg", options);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać tymczasową licencję, aby używać Aspose.Words for Java bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się, jak konwertować dokumenty programu Word na obrazy PNG, JPEG, BMP, GIF lub TIFF w Javie. Ponadto widziałeś, jak dostosować konwersję programu Word do obrazu przy użyciu różnych opcji. Oprócz tego możesz poznać inne funkcje Aspose.Words for Java, korzystając z dokumentacji. Możesz także zadawać pytania na naszym forum.

Zobacz też