Konwertuj Word na Excel Python | Konwertuj DOCX na XLSX Python

Czasami napotykamy zadania, w których musimy przekonwertować dokument Word (DOC lub DOCX) na dokument Excel. Może to być przydatne na przykład do analizy danych i raportowania lub jeśli otrzymałeś jakiekolwiek dane tekstowe i chcesz je przekonwertować do formatu tabeli (XLS lub XLSX) w celu dalszej pracy.

W tym artykule przyjrzymy się procesowi konwersji plików DOC lub DOCX do formatu XLSX przy użyciu języka Python:

Biblioteka konwertera Word na XLSX przy użyciu Python

Aby konwertować dokumenty z formatu Word do Excela, opracowano bibliotekę Aspose.Words dla Python. Jest to zestaw narzędzi zapewniający programistom możliwość integracji funkcji konwersji dokumentów z aplikacjami Python bez konieczności korzystania z programów Microsoft Word lub Microsoft Excel. Aspose.Words dla Python oferuje wygodny i skuteczny sposób obsługi zadań programowej konwersji dokumentów.

Pobierz i zainstaluj bibliotekę Aspose.Words dla Python, aby przekonwertować dokument DOC lub DOCX do formatu XLSX. Więcej informacji na temat instalacji znajdziesz na stronie Instalacja w oficjalnej dokumentacji.

Kroki, aby przekonwertować dokument do formatu Excel

Możemy wyeksportować sformatowany i zwykły tekst, obrazy, tabele i inne obiekty dokumentów programu Word do formatu tabeli w zaledwie kilku krokach:

  1. Załaduj plik Word DOCX/DOC
  2. Przekonwertuj go na format XLSX
  3. Zapisz wynik

Dużą zaletą korzystania z biblioteki Aspose.Words for Python i jej konwersji oprogramowania jest duża dokładność i szybkość. Ponadto, jak powiedzieliśmy, nie musisz korzystać z aplikacji innych firm, takich jak Microsoft Word czy Excel.

Jak przekonwertować dokument Worda na XLSX w Python

Możemy łatwo przekonwertować dokument Word (DOC lub DOCX) na plik XLSX w Python, wykonując poniższe kroki:

  1. Załaduj dokument w formacie DOCX lub DOC, korzystając z klasy Dokument
  2. Konwertuj format DOCX lub DOC na XLSX za pomocą Aspose.Words i zapisz wynik, użyj metody Document.Save

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak przekonwertować DOCX na XLSX w języku Python:

doc = aw.Document(docs_base.my_dir + "Pdf Document.pdf")
doc.save(docs_base.artifacts_dir + "BaseConversions.PdfToXlsx.xlsx")
Przykład konwersji programu Word na Excel | Przykład konwersji formatu DOCX na XLSX

Konwertując dokument do formatu XLSX, możesz ustawić dodatkowe opcje, aby uzyskać określony wynik: znajdź i zamień określony tekst, określ poziom kompresji itp. Ustawienia te można określić za pomocą klasy XlsxSaveOptions.

Konwertuj DOC lub DOCX na XLSX Online

Możesz także skorzystać z naszego bezpłatnego internetowego konwertera Word na XLSX, aby przekonwertować pliki DOC lub DOCX na format XLSX. Konwertuj dokumenty Word na XLSX z wysoką jakością, dokładnością i szybkością:

Szybkość konwersji zależy głównie od rozmiaru źródłowego pliku Word, a link do pobrania przekonwertowanego pliku Excel jest dostępny natychmiast po zakończeniu procesu.

Konwersja Worda do Excela – Przydatne zasoby

  1. Przeczytaj sekcję Konwertuj dokument w oficjalnej dokumentacji, aby dowiedzieć się więcej o funkcji konwersji dokumentów
  2. Przeczytaj artykuł Znajdź i zamień, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyszukiwania i zastępowania treści

Uzyskaj bezpłatną licencję konwertera

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby konwertować pliki Worda do formatu XLSX bez ograniczeń wersji próbnej. Aby to zrobić, przejdź do strony Licencja tymczasowa, gdzie znajdziesz krótkie i jasne instrukcje dotyczące uzyskania bezpłatnej licencji.

Sprawdź też nasz Konwerter online z Worda na XLSX, aby zobaczyć, jak to działa.

Zobacz też