Konwertuj Word na TIFF w Python

TIFF to popularny format do przechowywania obrazów rastrowych. W przeciwieństwie do innych formatów obrazów, TIFF obsługuje wiele stron. Oznacza to, że wielostronicowy plik TIFF może zawierać więcej niż jeden obraz w postaci stron. Ta cecha sprawia, że TIFF jest odpowiednią opcją do renderowania dokumentów programu Word. Aby wykonać tę konwersję programowo, w tym artykule opisano sposób konwertowania plików programu Word DOCX lub DOC na format TIFF przy użyciu języka Python.

Biblioteka Python do konwersji Worda na TIFF

Do konwersji dokumentów DOCX lub DOC do formatu TIFF wykorzystamy Aspose.Words for Python. Jest to potężna biblioteka Python do bezproblemowego tworzenia i manipulowania dokumentami Worda. Ponadto zapewnia wysoką wierność konwersji plików Word do innych popularnych formatów dokumentów i obrazów. Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip.

pip install aspose-words

Konwertuj dokument Word na TIFF za pomocą Python

Poniżej przedstawiono kroki konwersji dokumentu programu Word na wielostronicowy plik TIFF przy użyciu języka Python.

  • Załaduj plik Word, używając klasy Document.
  • Zapisz dokument jako plik TIFF przy użyciu metody Document.save(string).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument programu Word na format TIFF.

import aspose.words as aw

# załaduj dokument Worda
doc = aw.Document("Document.docx")

# przekonwertować Worda na TIFF
doc.save("word-to-tiff.tiff")

Dostosuj konwersję Worda do TIFF za pomocą Python

Możesz także dostosować konwersję programu Word do formatu TIFF, korzystając z różnych opcji. Na przykład możesz ustawić jasność obrazu, rozdzielczość, zakres stron do konwersji, schemat kompresji i tak dalej. Do ustawienia tych opcji używana jest klasa ImageSaveOptions. Poniżej przedstawiono kroki, aby ustawić różne opcje konwersji programu Word na TIFF.

  • Załaduj plik Word, używając klasy Document.
  • Utwórz instancję klasy ImageSaveOptions.
  • Przekaż format obrazu wejściowego w konstruktorze ImageSaveOptions.
  • Ustaw żądane opcje dla przekonwertowanego TIFF.
  • Konwertuj program Word na TIFF przy użyciu metody Document.save(string, ImageSaveOptions).

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować dokument programu Word na format TIFF z dodatkowymi opcjami.

import aspose.words as aw

# załaduj dokument Worda
doc = aw.Document("Document.docx")

# ustaw opcje zapisu
saveOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.TIFF)
saveOptions.page_set = aw.saving.PageSet([0, 1])
saveOptions.tiff_compression = aw.saving.TiffCompression.CCITT4
saveOptions.resolution = 160

# przekonwertować Worda na TIFF
doc.save("word-to-tiff.tiff", saveOptions)

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Używaj Aspose.Words for Python bez ograniczeń ewaluacyjnych, korzystając z bezpłatnej licencji tymczasowej.

Wniosek

W tym artykule widziałeś, jak konwertować dokumenty Worda do formatu TIFF za pomocą Python. Nauczyłeś się również, jak używać różnych opcji do dynamicznego dostosowywania konwersji Worda do TIFF. Poza tym możesz odwiedzić dokumentację Aspose.Words for Python, aby poznać inne funkcje. Możesz również zadawać pytania za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też