Konwertuj pliki RAR do archiwum ZIP w C#

RAR to powszechnie używany format plików archiwów obsługujący bezstratną kompresję danych. Często ludzie wolą RAR od ZIP, ponieważ zapewnia on lepszy stopień kompresji i zmniejsza rozmiar archiwum. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczna konwersja plików RAR do archiwów ZIP. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik RAR na ZIP w języku C#.

C# .NET API do konwersji RAR na ZIP

Aspose.ZIP for .NET to potężny interfejs API do archiwizacji, który obsługuje tworzenie i manipulowanie popularnymi formatami archiwów. Wykorzystamy ten interfejs API do konwersji plików RAR do formatu ZIP. Aby korzystać z API, możesz zainstalować je z NuGet lub pobrać jego bibliotekę DLL z sekcji pobierania.

PM> Install-Package Aspose.Zip

Konwertuj plik RAR na ZIP w C#

Pliki RAR można przekonwertować do formatu ZIP w kilku krokach za pomocą Aspose.ZIP for .NET. Poniżej przedstawiono kroki konwersji pliku RAR na archiwum ZIP w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik RAR na format ZIP w języku C#.

// Utwórz instancję klasy Archive dla archiwum ZIP
using (Archive zip = new Archive())
{
  // Załaduj archiwum RAR
  using (RarArchive rar = new RarArchive(@"D:\archvie.rar"))
  {
    // Przejrzyj wpisy pliku RAR
    for (int i = 0; i < rar.Entries.Count; i++)
    {
       // Skopiuj każdy wpis z RAR do ZIP
       if (!rar.Entries[i].IsDirectory)
       {
         var ms = new MemoryStream();
         rar.Entries[i].Extract(ms);
         ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name, ms);
       }
       else
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name + "/", Stream.Null);
     }
   }
  // Zapisz wynikowe archiwum ZIP
  zip.Save("output.zip");
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz otrzymać darmową tymczasową licencję na korzystanie z Aspose.ZIP for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

W tym artykule nauczyłeś się programowo konwertować archiwum RAR do formatu ZIP w języku C#. Przewodnik krok po kroku i przykładowy kod zademonstrowały konwersję pliku RAR do archiwum ZIP w kilku krokach. Możesz przeczytać dokumentację Aspose.ZIP for .NET, aby poznać inne funkcje. Ponadto możesz dzielić się z nami swoimi pytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też