Konwertuj archiwa ZIP na TAR w C#

ZIP to popularny format archiwizacji używany do kompresji plików i folderów. ZIP ułatwia udostępnianie wielu plików, zmniejszając ich rozmiar i utrzymując je w jednym pliku. Z drugiej strony TAR to znany format archiwizacji oparty na Uniksie, który jest używany do pakowania plików przed udostępnieniem. W różnych przypadkach musisz przekonwertować archiwa ZIP na format TAR. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować archiwum ZIP na format TAR w języku C#.

C# .NET API do konwersji ZIP na TAR

Aby przekonwertować archiwa ZIP do formatu TAR, użyjemy Aspose.ZIP for .NET. Interfejs API zapewnia szeroki zakres funkcji do tworzenia i manipulowania formatami ZIP, TAR i innymi popularnymi formatami archiwizacji. Możesz pobrać bibliotekę DLL API lub zainstalować ją z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Zip 

Konwertuj archiwum ZIP na TAR w C#

Konwersja ZIP do TAR jest dość łatwa przy użyciu Aspose.ZIP for .NET. Po prostu załaduj plik ZIP, przenieś jego wpisy do archiwum TAR i zapisz archiwum TAR w wybranej lokalizacji. Poniżej przedstawiono kroki konwersji archiwum ZIP na format TAR w języku C#.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować archiwum ZIP na format TAR w aplikacjach .NET.

// Załaduj plik ZIP
using (Archive source = new Archive("source.zip"))
{
  // Utwórz obiekt TarArchive dla archiwum TAR
  using (TarArchive tar = new TarArchive())
  {
    // Przejrzyj wpisy
    foreach (ArchiveEntry entry in source.Entries)
    {
      if (!entry.IsDirectory)
      {
        // Skopiuj wpis do TAR
        MemoryStream mem = new MemoryStream();
        entry.Open().CopyTo(mem);        
        tar.CreateEntry(entry.Name, mem);
      }
     }
     // Zapisz archiwum TAR
     tar.Save("result.tar");
   }
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz otrzymać darmową tymczasową licencję na używanie Aspose.ZIP for .NET bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Konwersja archiwów ZIP do formatu TAR jest często potrzebna przed udostępnieniem plików przez Internet. Dlatego w tym artykule nauczyłeś się, jak programowo przekonwertować archiwum ZIP na TAR w języku C#. Możesz po prostu zainstalować Aspose.ZIP for .NET i osadzić dostarczony kod, aby wykonać konwersję ZIP do TAR z poziomu aplikacji .NET. Ponadto możesz odwiedzić dokumentację, aby dowiedzieć się więcej o Aspose.ZIP for .NET. Ponadto możesz dzielić się z nami swoimi pytaniami za pośrednictwem naszego forum.

Zobacz też