Konvertera DAE till OBJ

DAE är en akronym för Digital Asset Exchange-fil och används ofta av grafikbearbetningsapplikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du enkelt konverterar DAE-filen till en OBJ-fil med några enkla steg.

DAE till OBJ File Converter – C# API-installation

Aspose.3D for .NET API stöder konvertering av DAE-filer. Den kan användas för att manipulera 3D-scener eller filer utan att behöva någon 3D-modellering. Du kan helt enkelt installera API:t genom att ladda ner DLL-filerna från avsnittet New Releases eller använda följande installationskommando på NuGet-konsolen i Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.3D

Konvertera DAE till OBJ-fil med C#

Du kan konvertera DAE-fil till en OBJ-fil med följande steg:

  1. Ladda in DAE-fil med klassen Scene.
  2. Initiera en instans av klassen ObjSaveOptions.
  3. Ange olika egenskaper baserat på dina krav.
  4. Konvertera DAE till OBJ-fil.

Koden nedan visar hur man konverterar en DAE-fil till en OBJ-fil programmatiskt med C#:

// Ladda in DAE-fil med Scene-klassen.
Scene scene = new Scene("Sample.dae");

// Initiera en instans av klassen ObjSaveOptions 
Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions options = new Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions();
options.EnableMaterials = true;
            
// Konvertera DAE till OBJ-fil 
scene.Save("Sample.obj", options);

Få gratis tillfällig licens

Du kan utvärdera API:t i dess fulla kapacitet genom att begära en gratis temporär licens. Det låter dig testa alla funktioner utan några begränsningar.

Slutsats

Sammanfattningsvis har du lärt dig hur du konfigurerar API:et och effektivt konverterar en DAE-fil till en OBJ-fil. Dessutom har du utforskat alla steg och det detaljerade kodexemplet som en demonstration av konvertering. Detta gör att du snabbt och enkelt kan integrera funktionen i dina .NET-baserade applikationer. Besök gärna API Dokumentation för mer information. Om du har några problem, vänligen kontakta oss via Free Support Forum.

Se även