Konvertera FBX RVM

FBX-filer används vanligtvis för att utbyta information mellan olika 3D-filmanipuleringsapplikationer. I vissa situationer kan du behöva konvertera FBX till RVM eller RVM till FBX-filer. RVM-filer är användbara eftersom de innehåller information om textur, geometri, geometri och etiketter för objekt. Se följande avsnitt för att utforska konverteringsscenarierna.

FBX till RVM eller RVM till FBX Converter – Java API Installation

Aspose.3D for Java API stöder konvertering av FBX- och RVM-filer samt flera andra filformat. Du kan konfigurera API:t genom att ladda ner JAR-filen från avsnittet New Releases eller med följande Maven-konfigurationer:

Förvar:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Beroende:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>21.11</version>
  </dependency>
</dependencies>

Konvertera FBX till RVM Programmatiskt med Java

Du kan konvertera FBX till RVM-filer med stegen nedan:

 1. Ladda FBX-inmatningsfilen med klassen Scene.
 2. Instantiera ett objekt av klassen RvmSaveOptions.
 3. Spara utdata RVM-fil.

Kodexemplet nedan förklarar hur man konverterar en FBX-fil till en RVM-fil programmatiskt med Java:

// Ladda indata FBX-fil
Scene document = new Scene("Test.fbx");

// Initiera ett objekt av klassen RvmSaveOptions
RvmSaveOptions options = new RvmSaveOptions();

// Spara utdata RVM-fil
document.save("output.rvm", options);

Konvertera RVM till FBX Programmatiskt med Java

Du måste följa stegen nedan för att konvertera en RVM-fil till en FBX-fil:

 1. Ladda in RVM-fil med klassen Scene.
 2. Deklarera ett klassobjekt FbxSaveOptions.
 3. Spara utdata FBX-fil.

Följande kodsnutt visar hur man konverterar en RVM-fil till en FBX-fil programmatiskt i Java:

// Ladda in RVM-fil
Scene document = new Scene("Test.rvm");

// Initiera FbxSaveOptions klassobjekt
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500ASCII);

// Spara utdata FBX-fil
document.save("output.fbx", options);

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur du konverterar FBX-filer till RVM eller RVM till FBX-filer i Java. Du kan kontrollera olika andra funktioner i API:t genom att besöka dokumentationen. Dessutom är du välkommen att kontakta oss på gratis supportforum om du har frågor.

Se även