MA till USDZ Java

MA-filer är animationsprojektfiler som innehåller en scens animering, rendering, ljussättning etc. och annan relevant data i ASCII-format. De används allmänt för att skapa animationer eller 3D-scener för videospel och filmer. I vissa fall kan du behöva konvertera en MA-fil till filformatet USDZ. Efter sådana scenarier förklarar den här artikeln hur man konverterar en MA-fil till USDZ-format programmatiskt i Java.

MA till USDZ-konvertering – Java API-installation

Aspose.3D för Java API kan användas för att skapa, redigera eller manipulera olika typer av scener, animationer eller tredimensionella objekt. Installera helt enkelt API:et genom att ladda ner dess JAR-filer från sidan New Releases eller använda följande konfigurationer i filen pom.xml för att komma åt det från Aspose Repository.

Förvar:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Beroende:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>22.10</version>
  </dependency>
</dependencies>

Konvertera MA till USDZ-fil i Java

Du kan konvertera en MA-fil till USDZ-format genom att följa stegen nedan:

 1. Ladda Maya-inmatningsfilen.
 2. Exportera den genererade USDZ-filen.

Följande avsnitt utvecklar ytterligare konvertering av Maya-filer med MA-filtillägg.

Konvertera MA till USDZ-fil i Java

Följande steg förklarar hur man konverterar en MA-fil till USDZ-format:

 1. Skapa ett objekt av klassen Scene.
 2. Ladda in Maya-filen med filtillägget MA med metoden Open.
 3. Konvertera MA-filen till USDZ-format med metoden Spara.

Följande kodavsnitt visar hur man konverterar en MA-fil till USDZ-format programmatiskt i Java:

// Initiera ett objekt av Scene-klassen
Scene scene = new Scene();

// Ladda inmatningsfilen MA Maya
scene.open("sample1.ma", FileFormat.MAYAASCII);

// Spara den utgående USDZ-filen
scene.save("result.usdz", FileFormat.USDZ);

Få gratis tillfällig licens

Du kan få en gratis temporär licens för att utvärdera API:et till dess fulla kapacitet.

Online demo

Prova webbappen MA to USDZ Converter som utvecklats med detta API.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur du konverterar en MA-fil till USDZ-format programmatiskt i Java. Dessutom kan du besöka avsnittet API dokumentation för att ta en titt på många andra funktioner i API:et. Om du har några oklarheter eller frågor, skriv till oss på forum.

Se även

Konvertera OBJ till 3DS i Java