Konvertera OBJ till FBX Python

I det här inlägget kommer vi att utforska hur man konverterar OBJ till FBX i Python. Det här blogginlägget kan vara användbart för att automatisera processen för att exportera ett stort antal filer. Vi kommer att diskutera stegen som ingår i konverteringsprocessen samt konfigurationen för att göra processen så smidig som möjligt. Efter den här artikeln kan du skapa en omvandlare för att exportera 3D OBJ-fil till FBX-format i Python.

  1. Python OBJ to FBX Converter – Gratis nedladdning
  2. Hur man konverterar OBJ till FBX
  3. Konvertera OBJ-fil till FBX

Python OBJ till FBX Converter – Gratis nedladdning

Aspose.3D för Python via .NET stöder arbete med många 3D-filformat inifrån dina applikationer. Du kan ladda ner paketet eller installera det från PyPI med hjälp av pip-kommandot nedan:

pip install aspose-3d

Hur man konverterar OBJ till FBX-format

Du kan konvertera en OBJ-fil till FBX-format med följande steg:

  • Ladda OBJ-källfilen.
  • Ställ in sparalternativ för FBX-fil.
  • Exportera OBJ-filen till FBX-format.

Följande avsnitt utvecklar ytterligare hur man konverterar en OBJ-fil till FBX-format med Python.

Konvertera OBJ till FBX med Python

Du kan konvertera en OBJ-fil till FBX-format genom att följa stegen nedan:

  1. Först laddar du källfilen OBJ med metoden Scene.fromfile().
  2. Initiera sedan ett objekt av klassen FbxSaveOptions.
  3. Anropa metoden save() för att rendera FBX-filen.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar OBJ till FBX med Python.

# Load input OBJ file with Scene class
scene = Scene.from_file("sample.obj");

# Initialize FbxSaveOptions class object
fbxSaveOptions = FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500ASCII);

# Convert OBJ to FBX file
scene.save("sample.fbx", fbxSaveOptions);

Få gratis tillfällig licens

Du kan begära en gratis temporär licens för att utvärdera API:et utan några utvärderingsbegränsningar.

Prova online

Följande verktyg är baserat på detta API och kan testas för dess prestanda eller kapacitet:

https://products.aspose.app/3d/conversion/obj-to-fbx

Slutsats

Den här artikeln förklarar hur man konverterar OBJ till FBX i Python. Du kan dock utforska Aspose.3D för Python ytterligare via .NET API genom att besöka dokumentationen. Om du har några frågor, skriv till oss på gratis supportforum.

Se även