STL till USDZ csharp

STL-filer används i datorstödd tillverkning eftersom dessa filer innehåller geometrisk 3D-information. En USDZ-fil används ofta för att skapa scener som är baserade på förstärkt verklighet. I vissa användningsfall kan du behöva konvertera en STL-fil till USDZ-format. Den här artikeln beskriver hur man konverterar en STL-fil till en USDZ-fil programmatiskt i C#.

STL till USDZ Converter – C# API-installation

Aspose.3D for .NET API stöder att skapa, redigera eller manipulera FBX, OBJ och många andra format som stöds. Få åtkomst till API:et genom att ladda ner dess DLL-filer från sidorna Nedladdningar eller använd följande installationskommando NuGet:

PM> Install-Package Aspose.3D

Konvertera STL till USDZ-format Programmatiskt i C#

Du kan konvertera en STL-fil till USDZ-formatet genom att följa stegen nedan:

  1. Ladda in STL-filen med en instans av klassen Scene
  2. Initiera en instans av klassen UsdSaveOptions.
  3. Konvertera STL till USDZ-format.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en STL-fil till USDZ-format i C#:

// Initiera ett objekt av Scene-klassen
Scene scene = new Scene();

// Ladda in STL-fil med Open-metoden
scene.Open("test.stl");

// Initiera UsdSaveOptions klassobjekt
UsdSaveOptions options = new UsdSaveOptions(FileFormat.USDZ);

// Spara utdata USDZ-fil
scene.Save("test.usdz", options);

Utforska API-funktioner

API:et stöder flera andra filkonverteringar och 3D-scenmanipulationer som diskuteras i olika kapitel i avsnittet dokumentation. Du kanske vill ta en titt för att kontrollera andra API:er som stöds för att fungera med tredimensionell grafik.

Få gratis tillfällig licens

Du kan testa alla funktioner i API:t i sin fulla kapacitet genom att skaffa en gratis temporär licens. Det gör att du kan utvärdera prestandan för API:t utan några utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur du konverterar en STL-fil till USDZ-format programmatiskt i C#. Men om du behöver diskutera några av dina krav eller frågor, skriv till oss på forumet.

Se även

Konvertera USDZ till STL-fil i C#