USDZ till PDF Java

USDZ-filer inkluderar data relaterade till skuggning, skelettdeformation och andra aspekter av 3D-scener. I vissa scenarier kanske du vill konvertera en USDZ-fil till PDF-format eftersom PDF-filerna stöds brett över ett antal plattformar. För sådana krav förklarar den här artikeln hur man konverterar USDZ till PDF-filer i Java.

USDZ till PDF File Converter – Java API-installation

Aspose.3D for Java API kan användas för att skapa, redigera eller manipulera 3D-filer och scener. Du kan konfigurera API:t genom att ladda ner dess JAR-fil från sidan Downloads eller klistra in följande konfigurationer i pom.xml-filen för ditt projekt för att komma åt API:t från Aspose Repository:

Förvar:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Beroende:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>22.4</version>
  </dependency>
</dependencies>

Konvertera USDZ till PDF-fil i Java

Du kan konvertera en USDZ-fil till en PDF-fil med följande steg:

 1. Ladda in USDZ-filen med hjälp av klassobjektet Scene.
 2. Skapa en instans av klassen PdfSaveOptions.
 3. Konvertera USDZ till en PDF-fil.

Följande kodavsnitt förklarar hur man konverterar USDZ till PDF-fil programmatiskt i Java:

// Ladda in USDZ-filen
Scene scene = new Scene();
scene.open("sample.usdz");

// Skapa en instans av klassen PdfSaveOptions 
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Konvertera USDZ till PDF-fil 
scene.save("sample.pdf", options);

Få gratis tillfällig licens

Du kan utvärdera API:et utan några vattenstämplar eller utvärderingsbegränsningar genom att begära en gratis temporär licens.

Online demo

Prova webbappen USDZ to PDF Converter som utvecklats med ovanstående API.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur du konverterar USDZ till PDF-filer programmatiskt i Java. Konverteringen utförs effektivt med resultat av hög kvalitet. Dessutom kan du kolla in flera andra funktioner som erbjuds av API:t genom att besöka avsnittet dokumentation. Diskutera gärna dina krav eller förfrågningar genom att skriva till oss på forumet.

Se även

Konvertera DAE till OBJ-fil i Java