USDZ till FBX C#

USDZ-filer används vanligtvis för att utbyta 3D-datagrafikinformation. Detta filformat ger högpresterande funktioner för datarendering och hämtning. Likaså är filformatet FBX baserat på en modell som kan användas av flera program för att skapa innehåll. I vissa fall kan du behöva konvertera USDZ till FBX-format. För sådana krav täcker den här artikeln hur man konverterar en USDZ-fil till en FBX-fil programmatiskt i C#.

USDZ till FBX filkonvertering – .NET API-installation

Aspose.3D for .NET API kan användas för att arbeta med olika tredimensionella filformat. Du kan enkelt komma åt API:t genom att ladda ner den senaste versionen av dess DLL-filer från avsnittet Nedladdningar eller installera det från galleriet NuGet genom att använda följande kommando:

PM> Install-Package Aspose.3D

Hur man konverterar USDZ till FBX-format i C#

Du måste följa stegen nedan för att exportera en USDZ-fil till en FBX-fil:

  • Ladda källfilen USDZ genom att skapa ett objekt av klassen Scene.
  • Initiera ett objekt av klassen FbxSaveOptions.
  • Exportera USDZ-filen till en FBX-fil.

Följande rubrik diskuterar ytterligare informationen om filkonvertering av USDZ till FBX.

Konvertera USDZ till FBX-fil i C#

Du kan konvertera en USDZ-fil till en FBX-fil med följande steg:

  1. Initiera ett objekt av klassen Scene för att ladda indatafilen USDZ.
  2. Instantiera en instans av klassen FbxSaveOptions.
  3. Exportera filen USDZ-format till FBX-format.

Kodexemplet nedan utvecklar hur man konverterar en USDZ-fil till en FBX-fil programmatiskt i C#:

// Ladda in USDZ-filen
Scene scene = new Scene();
scene.Open("Test.usdz");

// Initiera FbxSaveOptions klassobjekt
FbxSaveOptions saveOptions = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7400ASCII);

// Spara den utgående FBX-filen
scene.Save("Sample.fbx", saveOptions);

Få gratis tillfällig licens

Du kan utvärdera alla funktioner i API:t utan några utvärderingsbegränsningar eller vattenstämpel genom att begära en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur du konverterar en USDZ-fil till FBX-format programmatiskt i C#. Du kan skala denna konverteringsfunktion med flertrådsbehandling för att exportera flera filer samtidigt. Dessutom kan många andra filformat konverteras eller manipuleras som diskuteras i avsnittet dokumentation. Kontakta oss gärna på forumet om du har några frågor.

Se även

Konvertera OBJ till USDZ-fil programmatiskt i C#