USDZ till HTML C#

USDZ filer innehåller Universal Scene Description-information om alla objekt. De används populärt för att visa upp objekt med tydlighet och skalbarhet. Ibland kan du behöva konvertera en USDZ-fil till HTML webbsidesformat. För att uppfylla sådana krav tar den här artikeln upp hur man konverterar en USDZ-fil till en HTML-webbsidesfil programmatiskt i C#.

USDZ till HTML Webpage Converter – C# API-installation

Aspose.3D for .NET API stöder arbete med filer som innehåller tredimensionella scener och data. Till exempel, FBX, GLTF, OBJ, etc. Du kan enkelt installera API:t genom att ladda ner referens-DLL-filerna från avsnittet Nedladdningar eller installera det med följande NuGet-kommando:

PM> Install-Package Aspose.3D

Hur man konverterar USDZ till HTML-webbsida i C#

Du kan konvertera en USDZ till en HTML-webbsida programmatiskt med följande steg:

  • Ladda in USDZ-filen med klassen Scene.
  • Skapa ett objekt av klassen Html5SaveOptions.
  • Konvertera USDZ till HTML-format.

Följande avsnitt utvecklar ytterligare USDZ till HTML-konverteringen.

Konvertera USDZ till HTML i C#

Du kan konvertera en USDZ-fil till en HTML-webbsida genom att följa stegen nedan:

  • Skapa en instans av klassen Scene för att ladda källfilen USDZ.
  • Initiera ett objekt av klassen Html5SaveOptions.
  • Konvertera USDZ-filen till en HTML-webbsida.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar en USDZ-fil till en HTML-webbsida programmatiskt i C#:

// Ladda in USDZ-filen
Scene scene = new Scene();
scene.Open("Sample.usdz");

// Skapa en instans av klassen Html5SaveOptions 
Html5SaveOptions options = new Html5SaveOptions();

// Konvertera USDZ till HTML-fil
scene.Save("output.html", options);

Få gratis tillfällig licens

Du kan testa alla funktioner i API:t till sin fulla kapacitet genom att begära en gratis temporär licens.

Online demo

Prova webbapplikationen USDZ to HTML Converter som utvecklats med ovanstående API.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en USDZ-fil till en HTML-sida programmatiskt i C#. Du kan behöva utföra denna konvertering för att rendera data i en webbapplikation, eller andra krav när du behöver förhandsgranska filen på en webbsida. Dessutom kan du hitta information om att arbeta med andra tredimensionella objekt och filtyper genom att besöka avsnittet dokumentation. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via forumet.

Se även

Konvertera FBX till en STL-fil i C#