USDZ till GLB C#

USDZ-filer blir populära i olika scenarier med förstärkt verklighet. Ibland kanske du vill konvertera en USDZ-fil till formatet GLB eller USDZ till GLTF. I enlighet med liknande användningsfall täcker den här artikeln hur man konverterar en USDZ-fil till GLB- eller GLTF-format med ASCII- eller binärkodning programmatiskt i C#.

USDZ till GLB eller GLTF Converter – C# API-installation

Aspose.3D for .NET API kan användas för att skapa, redigera eller manipulera olika 3D-scener. Konfigurera helt enkelt API:et genom att ladda ner dess referens-DLL-filer från sidan New Releases eller använda följande installationskommando NuGet:

PM> Install-Package Aspose.3D

Konvertera USDZ till GLB-fil i C#

Du kan konvertera en USDZ-fil till GLB-format med följande steg:

  1. Ladda källfilen USDZ med klassen Scene.
  2. Öppna scenen och konvertera USDZ till GLB-format med metoden Spara.

Följande kodavsnitt visar hur man konverterar en USDZ-fil till GLB-format programmatiskt i C#:

// Initiera ett objekt av Scene-klassen
Aspose.ThreeD.Scene scene = new Aspose.ThreeD.Scene();

// Öppna scenen från den givna vägen
scene.Open("Input.usdz");

// Spara utdata GLB-fil
scene.Save("Output.glb");

Konvertera USDZ till GLTF-fil i C#

Du kan konvertera en fil i USDZ-format till GLTF-format genom att följa stegen nedan:

  1. Skapa en instans av klassen Scene för att ladda indatafilen USDZ.
  2. Konvertera USDZ till GLTF-format med metoden Spara.

Kodexemplet nedan utvecklar hur man konverterar en USDZ-fil till GLTF-format programmatiskt i C#:

// Initiera ett objekt av Scene-klassen
Aspose.ThreeD.Scene scene = new Aspose.ThreeD.Scene();

// Öppna scenen från den givna vägen
scene.Open("Input.usdz");

// Spara utdata GLTF-fil
scene.Save("Output.gltf");

Få gratis tillfällig licens

Du kan begära en gratis temporär licens för att utvärdera API:et till dess fulla kapacitet.

Online demo

Prova webbappen USDZ to GLB Converter som utvecklats med detta API.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig konverteringen av filformatet USDZ. USDZ kan exporteras till GLB eller USDZ till GLTF filkonvertering kan utföras om du behöver utdatafilen i ASCII- eller binärt filformat. Dessutom kan du besöka API dokumentation för att utforska andra funktioner som erbjuds av API. Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss via forumet.

Se även

Konvertera USDZ till HTML i C#