USDZ till STL csharp

USDZ-filer används vanligtvis för att skapa scener med förstärkt verklighet. USDZ-filer inkluderar data för riggning, texturer, geometri, etc. för att exakt porträttera en 3D-scen. I vissa scenarier kan du behöva konvertera en USDZ-fil till formatet STL. Följaktligen förklarar den här artikeln hur man konverterar en USDZ-fil till en STL-fil programmatiskt i C#.

USDZ till STL File Converter – C# API-installation

Aspose.3D for .NET API stöder arbete med 3D-objekt och scener. Du behöver bara konfigurera API:et genom att ladda ner DLL-filerna från avsnittet Nedladdningar eller med följande installationskommando NuGet i Visual Studio IDE under Verktyg-menyn:

PM> Install-Package Aspose.3D

Konvertera USDZ till STL-fil i C#

Du måste följa stegen nedan för att konvertera en USDZ-fil till STL-format:

  1. Skapa en instans av klassen Scene för att ladda indatafilen USDZ.
  2. Initiera ett objekt av klassen STLSaveOptions.
  3. Konvertera USDZ till STL-format med metoden Save.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar en USDZ-fil till STL-format programmatiskt i C#:

// Ladda in USDZ-filen
Scene scene = new Scene();
scene.Open("Test.usdz");

// Skapa en instans av STLSaveOptions-klassen 
STLSaveOptions options = new STLSaveOptions();

// Konvertera USDZ till STL-fil 
scene.Save("output.stl", options);

Få gratis tillfällig licens

Du kan utvärdera API:et utan några utvärderingsbegränsningar genom att skaffa en gratis temporär licens.

Online demo

Prova webbappen USDZ to STL Converter som utvecklats med ovanstående API.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat den enkla processen att konvertera en USDZ-fil till en STL-fil med enkla API-anrop. USDZ-filer blir populära på grund av deras realistiska skildring av ett 3D-objekt i ens omgivning med förstärkt verklighet. Till exempel förhandsgranskar många onlinebutiker sina produkter i USDZ-format för att ge en bättre förståelse för sin målgrupp. Dessutom, gå igenom avsnittet dokumentation för att ta en titt på många andra funktioner i API:et. Vänligen skriv för att kontakta oss på forumet vid eventuella problem.

Se även

Konvertera OBJ till USDZ-fil programmatiskt i C#