Data Matrix streckkod online

Den här artikeln tar upp hur du skapar en Data Matrix-streckkod online gratis. Datamatrisstreckkoder används ofta i tillverknings- och logistikindustrier för att spåra produkter och försändelser, såväl som inom sjukvården för att lagra patientinformation på medicinska produkter och apparater eftersom de kan koda en stor mängd data på en liten mängd utrymme och användas för att lagra och hämta information snabbt och korrekt.

Rubrikerna nedan förklarar mer information om att skapa streckkoder för Data Matrix:

 1. Data Matrix Barcode Online Generator
 2. Hur genererar du datamatrisstreckkod gratis online
 3. Skapa datamatrisstreckkod i C#
 4. Gör datamatrisstreckkod i Java
 5. Generera datamatrisstreckkod i Python
 6. Få en gratis licens för Data Matrix Barcode Generator
 7. [Generering av streckkoder för datamatris – lärresurser](#avsnitt 7)

Data Matrix Streckkod Online Generator

Du kan skapa Data Matrix, DataMatrix ECC200 streckkod inom några sekunder från vilken enhet som helst. Du behöver inte göra några installationer eller konfigurationer eftersom alla webbläsare gör det möjligt för dig att snabbt skapa en Data Matrix-streckkod.

Oroar du dig för säkerheten för dina data? Oroa dig inte för det eftersom dina data kommer att raderas från våra servrar efter 24 timmar.

Hur man genererar datamatrisstreckkod gratis online

Följande steg visar hur man skapar en Data Matrix-streckkod:

 1. Välj typen Data Matrix i rullgardinsmenyn.
 2. Ange kodtexten där du kan skriva ASCII-, ISO- eller EBCDIC-tecken.
 3. Välj bildstorlek som liten, medium, stor eller anpassad storlek.
 4. Behåll standard PNG-format eller ändra bildtyp.
 5. Generera streckkod för datamatris.

Slutligen kommer streckkoden för utdatamatrisen att skapas som du kan exportera som en bild på din dator.

Skapa datamatrisstreckkod i C#

Du måste följa stegen nedan för att generera en datamatrisstreckkod i C#:

 • Initiera ett objekt av klassen BarcodeGenerator.
 • Ange antalet pixlar för att ställa in storleken.
 • Skriv utdatamatrisens streckkod i bildformat.

Följande kodexempel visar hur man skapar en Data Matrix-streckkod i C#:

// Initialize an object of BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DataMatrix, "ASPOSE");

// Set pixels
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Set encode mode to Auto
gen.Parameters.Barcode.DataMatrix.DataMatrixEncodeMode = DataMatrixEncodeMode.Auto;

// Save output Data matrix code
gen.Save("Datamatrix.png", BarCodeImageFormat.Png);

Gör Data Matrix Barcode i Java

Stegen nedan förklarar hur man gör en datamatrisstreckkod i Java:

 • Skapa ett objekt av klassen BarcodeGenerator.
 • Ställ in antalet pixlar.
 • Spara utdatabilden som innehåller en Data Matrix-streckkod.

Exempelkoden nedan visar hur man gör en Data Matrix-streckkod i Java:

// Initialize an object of BarcodeGenerator class
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DATA_MATRIX, "ASPOSE");

// Set pixels
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(4);

// Set encode mode to Auto
gen.getParameters().getBarcode().getDataMatrix().setDataMatrixEncodeMode(DataMatrixEncodeMode.AUTO);

// Save output Data matrix code
gen.save("Datamatrix.png", BarCodeImageFormat.PNG);

Generera streckkod för datamatris i Python

Du kan generera en Data Matrix-streckkod i Python med följande kodavsnitt nedan:

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.DATA_MATRIX, "Aspose")

# Generate Datamatrix barcode
generator.save("datamatrix-barcode.png")

Skaffa en gratis licens för Data Matrix Barcode Generator

Du kan skaffa en gratis temporär licens och kontrollera streckkodsgenereringen eller igenkänningskapaciteten till sin fulla kapacitet.

Generering av streckkoder för datamatris - Lärresurser

Du kan hänvisa till följande resurser för att lära dig mer detaljerad information om hur du arbetar med Data Matrix-streckkoder.

Slutsats

I den här artikeln har du förstått hur du skapar en Data Matrix-streckkod eller Datamatrix ECC200 online från vilken enhet eller operativsystem som helst. Dessutom kan du aktivera dina applikationer genom att integrera funktionen för att skapa streckkoder i Data Matrix med några få metoder och API-anrop. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på gratis supportforum.

Se även