generera EAN streckkod i Python

EAN står för European Article Number, det är en typ av streckkod som används för att identifiera produkter som säljs globalt. Det är en 13-siffrig unik identifieringskod som förekommer på många konsumentvaror som böcker, mat, kläder etc. Dessutom används den i stor utsträckning för automatiseringsprocesser av följande skäl:

  • Globalt erkännande: EAN-streckkoder känns igen globalt, vilket gör det lättare att sälja produkter över hela världen.

  • Bättre lagerhantering: EAN-streckkoder tillåter snabb och effektiv skanning så att de gör det lättare att spåra lager samtidigt som de minskar antalet fel.

  • Bättre produktinformation: EAN-streckkoder kan ge ytterligare produktinformation såsom produktnamn, vikt, pris och mer, eftersom de kan innehålla tilläggssiffror för en del förbättrad information.

Följande rubriker diskuterar EAN-streckkodsgenerering i detalj:

Python EAN Barcode Generator API - Gratis nedladdning av API

Aspose.BarCode for Python via .NET stöder olika typer av streckkoder som EAN, Postal, 1D, 2D, QR, etc. Du kan enkelt integrera den i dina applikationer genom att ladda ner paketet eller konfigurera det från PyPI med följande pip-kommando:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Skapa EAN 13 streckkodsgenerator i Python

Stegen nedan beskriver hur man genererar en EAN 13 streckkod i Python:

  • Initiera ett objekt av klassen BarcodeGenerator och ange EAN 13-kodning.
  • Skriv den utgående EAN-streckkoden med hjälp av sparmetoden.

Följande exempelkod visar hur man genererar en EAN 13 streckkod i Python:

import aspose.barcode as barcode

# Initiera BarcodeGenerator-klassobjektet
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.EAN13, "1234567890128")

# Generera EAN streckkod
generator.save("ean-barcode.png")

Hur man skapar EAN 5 streckkodsgenerator med tilläggsdata i Python

EAN streckkod har flera varianter där du kan lägga till tilläggsdata för att innehålla ytterligare information. Du kan skapa en EAN 5 streckkod med tilläggsdata i Python med följande steg:

  • Skapa ett BarcodeGenerator-klassobjekt.
  • Ange textsträngen och kodningen.
  • Ställ in kompletterande information som rymdpixlar och data.
  • Skapa EAN-streckkoden med sparmetoden.

Kodavsnittet nedan beskriver hur man skapar en EAN 5-generator i Python.

import aspose.barcode as barcode

# Initiera BarcodeGenerator-klassobjektet
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.EAN13, "1234567890128")

# Ställ in parametrar
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2
generator.parameters.barcode.supplement.supplement_space.pixels = 2
generator.parameters.barcode.supplement.supplement_data = "12345"


# Generera EAN5 streckkod
generator.save("ean5-barcode.png")

Följande skärmdump visualiserar utdatastreckkoden som skapats med detta kodavsnitt:

python ean 13 generator

Generera EAN streckkod online

Du kan skapa en EAN streckkod online och problemfritt utan att behöva registrera dig med någon e-post. Gå bara till appen genom att besöka följande länk:

https://products.aspose.app/barcode/generate

Python EAN 13 streckkodsgenerator - Skaffa en gratis licens

Du kan utvärdera API:et till dess fulla kapacitet genom att begära en gratis temporär licens.

Hur man skapar Python EAN streckkod - Läs mer

Du kan utforska flera andra lärresurser för att lära dig att arbeta med olika typer av streckkodsgenerering med Aspose.BarCode för Python via .NET API.

Slutsats

Sammanfattningsvis täcker den här artikeln hur man skapar en EAN 13 streckkodsgenerator i Python. Den förklarar också hur man skapar olika varianter av EAN-streckkoden medan man använder tilläggsdata. Dessutom är du välkommen att skriva till oss på gratis supportforum om du har några frågor.

Se även