Skapa QR-kod i C#.

En QR-kod är en tvådimensionell streckkod som kan användas för att lagra användbar data för att identifiera eller spåra information. Ibland kan du behöva skapa en QR-kod för att bädda in information i form av vertikala och horisontella rutnät. Följaktligen förklarar den här artikeln hur man skapar en QR-kod programmatiskt i C#.

C# API-installation för att generera QR-kod

Du måste installera Aspose.BarCode for .NET API. Den kan användas för att skapa eller skanna olika typer av streckkoder. Du kan ladda ner referens-DLL-filen eller installera den med följande NuGet-kommando.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Skapa QR-kod i C#

Du kan skapa en QR-kod genom att följa stegen nedan:

  1. Initiera en instans av klassen BarcodeGenerator samtidigt som du anger EncodeType och inmatningstexten.
  2. Ställ in version och kodningstyp för QR-koden.
  3. Skapa en QR-kod och spara utdatabilden i PNG-format.

Kodavsnittet nedan visar hur man genererar en QR-kod i C#:

// Initiera en instans av klassen BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "Aspose");
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Ställ in automatisk version
gen.Parameters.Barcode.QR.QrVersion = QRVersion.Auto;

//Ställ in ForceMicroQR QR-kodningstyp
gen.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeType = QREncodeType.ForceMicroQR;
gen.Save(dataDir + "QREncodeTypeForceMicroQR.png", BarCodeImageFormat.Png);

Generera QR-kod med ForceQR-kodning i C#

Här får du lära dig hur du skapar en ForceQR-typ av QR-kod i C#.

  1. Initiera en instans av klassen BarcodeGenerator samtidigt som du anger EncodeType och inmatningstexten.
  2. Ställ in version och kodningstyp för QR-koden.
  3. Skapa en QR-kod och skriv den genererade QR-koden som en PNG-bild.

Följande kodexempel visar hur man genererar en QR-kod med ForceQR-kodning i C#:

// Initiera en instans av klassen BarcodeGenerator
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "Aspose");
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Ställ in automatisk version
gen.Parameters.Barcode.QR.QrVersion = QRVersion.Auto;

//Ställ in ForceQR QR-kodningstyp
gen.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeType = QREncodeType.ForceQR;
gen.Save(dataDir + "QREncodeTypeForceQR.png", BarCodeImageFormat.Png);

Skaffa en gratis licens

Du kan begära en gratis temporär licens för att utvärdera API:et till dess fulla kapacitet.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du genererar en QR-kod med olika versioner och kodningstyper programmatiskt i C#. Följ bara stegen och kodavsnittet för att skapa en QR-kod i C#. Dessutom kan du besöka avsnittet dokumentation för att utforska olika andra funktioner som erbjuds av Aspose.BarCode för .NET API. Om du har några frågor är du välkommen att skriva till oss på forum.

Se även