Generera schweizisk poststreckkod i Python

I det här blogginlägget kommer vi att täcka allt du behöver veta om att skapa schweiziska poststreckkoder med Python. Oavsett om du skickar inrikespost eller internationella paket kan du spara tid och se till att din post anländer till den avsedda destinationen genom att skapa streckkoder för Swiss Post-paket.

Python Swiss Post Barcode Generator - Gratis nedladdning av API

Du måste installera Aspose.BarCode for Python via .NET med pip och sedan kan du generera streckkodsbilder från Swiss Post.

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Skapa schweizisk poststreckkod för inrikespost med Python

Du måste följa stegen nedan för att generera en streckkod från Swiss Post för inrikespost med Python:

  • Initiera ett objekt av klassen BarcodeGenerator och ange Swiss Post Parcel-kodning.
  • Ställ in de nödvändiga parametrarna.
  • Generera schweizisk poststreckkod och återge resultatet i bildformat.

Följande kodavsnitt visar hur man genererar en streckkod för schweizisk postpaket för inrikespost med Python:

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "983412345612345678")

# Set the parameters
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2

# Generate Swiss Post barcode
generator.save("Swiss-Post-Domestic-Mail.png")

Bilden nedan visar exempelutdata som skapats med detta kodavsnitt:

Generera streckkod för schweizisk postpaket online

Generera schweizisk poststreckkod för internationell post med Python

Du kan skapa en streckkod för schweizisk post för internationell post genom att följa stegen nedan:

  • Initiera ett objekt av klassen BarcodeGenerator.
  • Skicka streckkodssträngen och ange kodningstyp.
  • Spara streckkoden från Swiss Post som en bild.

Kodavsnittet nedan beskriver hur man skapar en schweizisk poststreckkod för internationell post med Python.

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "RM999605013CH")

# Set the parameters
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2

# Generate Swiss Post barcode
generator.save("SwissPost-International-Mail.png")

Generera streckkod för schweizisk postpaket online

Du kan snabbt skapa en streckkod för Swiss Post-paket online genom att besöka följande länk:

https://products.aspose.app/barcode/generate/swisspostparcel

Python Swiss Post Barcode Generator - Skaffa en gratis licens

Du kan begära en gratis temporär licens för att utvärdera API:et till dess fulla kapacitet.

Hur man genererar Python Swiss Post Streckkod - Lärresurser

Följande resurser ger ytterligare djupgående information om olika funktioner som erbjuds av API:et.

Slutsats

Sammanfattningsvis förklarar den här artikeln hur man skapar en streckkod för Swiss Post Parcel med Python. Den diskuterar att skapa inhemska poststreckkoder såväl som internationella poststreckkoder enligt dina krav. Om du har några funderingar är du välkommen att skriva till oss på gratis supportforum.

Se även