Python QR-kodläsare

Har du någonsin velat bygga en effektiv och högpresterande QR code skanner? I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man bygger en högpresterande Python QR-kodläsare. Vi kommer att gå igenom stegen för att läsa och avkoda QR-koder i Python. Vi kommer också att diskutera sätt att upptäcka och läsa förvrängda, felaktiga eller skadade QR-koder. Oavsett om du är en utvecklare som vill lägga till QR-kodfunktioner till din applikation eller en hobbyist som är intresserad av att lära dig mer om den här tekniken, kommer det här inlägget att ge värdefulla insikter.

Följande ämnen kommer att behandlas i den här artikeln:

 1. Python QR Code Reader API
 2. Läs QR-koden i Python
 3. Läs felaktig QR-kod
 4. Känn igen förvrängd QR-kod
 5. Detekterar färgad QR-kod på färgad bakgrund
 6. Få en gratis licens för Python QR Code Library
 7. Läs QR-koden online
 8. Skanna QR-kod online
 9. Python QR Code Library - Lärresurser

Python QR Code Reader API

Vi kan generera och läsa QR-kod i Python med Aspose.BarCode for Python. Det är ett kraftfullt Python QR Code-bibliotek som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till streckkodsgenerering och igenkänningsfunktioner till sina Python-applikationer. Den stöder en mängd olika streckkodsformat, inklusive linjära och 2D streckkoder, och kan användas för att generera streckkoder i olika bildformat, såsom JPEG, PNG och GIF . API:et ger också möjlighet att känna igen streckkoder från bilder och läsa deras data.

Vänligen antingen ladda ner Python QR Code-bibliotekspaketet eller installera API från PyPI med följande pip-kommando i konsolen:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Läs QR-koden i Python

Vi kan läsa QR-kod i Python med Aspose.BarCode för Python genom att följa stegen nedan:

 1. Skapa en instans av klassen BarCodeReader.
 2. Anropa metoden readbarcodes() och få igenkänningsresultat.
 3. Slutligen, gå igenom resultaten och visa den igenkända typen och kodtexten.

Följande kodexempel visar hur man läser en QR-kod i Python.

# Detta kodexempel visar hur man läser QR-kod i Python.
import aspose.barcode as barcode

# Ladda QR-kodbild
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Läs QR-koder
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Visa resultat
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)
Läs QR-koden i Python

Läs QR-koden i Python.

Läs felaktig QR-kod

Vi kan läsa korrupta, skadade, lågkvalitativa och oskärpa QR-koder med Aspose.BarCode för Python. För detta ändamål kan vi ange kvalitetsinställningar för att upptäcka, känna igen och läsa sådana QR-koder.

Vi kan läsa uppenbarligen felaktig QR-kod genom att följa stegen nedan:

 1. Skapa först en instans av klassen BarCodeReader.
 2. Ange sedan tillåt felaktiga streckkoder och läs kvalitetsinställningarna för små streckkoder till True.
 3. Efter det, anropa readbarcodes()-metoden och få igenkänningsresultat.
 4. Slutligen, gå igenom resultaten och visa den igenkända typen och kodtexten.

Följande kodexempel visar hur man läser uppenbart felaktig QR-kod i Python.

# Detta kodexempel visar hur man läser felaktig QR-kod i Python.
import aspose.barcode as barcode

# Ladda QR-kodbild
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Ange kvalitetsinställningar för att läsa felaktiga och små QR-koder
reader.quality_settings.read_tiny_barcodes = True
reader.quality_settings.allow_incorrect_barcodes = True

# Läs QR-koder
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Visa resultat
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)
Läs felaktig QR-kod i Python.

Läs felaktig QR-kod i Python.

Känn igen förvrängd QR-kod

Vi kan läsa förvrängd eller skadad QR-kod genom att följa stegen som nämnts tidigare. Vi måste dock ställa in egenskapen allowqrmicroqrrestoration till true.

Följande kodexempel visar hur man läser förvrängd QR-kod i Python.

# Detta kodexempel visar hur man läser förvrängd eller skadad QR-kod i Python.
import aspose.barcode as barcode

# Ladda QR-kodbild
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Ange kvalitetsinställningar för att tillåta QR-återställning
reader.quality_settings.allow_qr_micro_qr_restoration = True

# Läs QR-koder
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Visa resultat
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)
Läs Distorted QR Code i Python.

Läs Distorted QR Code i Python.

Upptäcker färgad QR-kod på färgad bakgrund

Vi kan också läsa färgad QR-kod från en färgad bakgrundsbild genom att följa stegen som nämnts tidigare. Vi måste dock ställa in egenskapen allowcomplexbackground till true.

Följande kodexempel visar hur man läser färgad QR-kod i Python.

# Detta kodexempel visar hur man läser färgad QR-kod med färgbakgrund i Python.
import aspose.barcode as barcode

# Ladda QR-kodbild
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Ange kvalitetsinställningar för komplex bakgrund
reader.quality_settings.allow_complex_background = True  

# Läs QR-koder
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Visa resultat
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)
Läs färgad QR-kod i Python.

Läs färgad QR-kod i Python.

Python QR Code Reader - Skaffa en gratis licens

Aspose erbjuder en gratis utvärderingsversion som kan användas för att testa bibliotekets funktioner och möjligheter. Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Läs QR-koden online

Du kan läsa QR-kod online gratis med webbappen QR code Reader som är utvecklad med detta API. Vänligen gå till den kostnadsfria QR-kodläsarappen online på följande länk:

https://products.aspose.app/barcode/recognize

Python QR Code Scanner - Skanna QR-kod online

Du kan också skanna QR-kod online gratis med QR-kodskannern online som är utvecklad med detta API. Du måste ansluta kameran för att skanna QR-koden. Vänligen gå till gratis online QR-kodskanner-appen på följande länk:

https://products.aspose.app/barcode/scanqr

Python QR Code Library - Lärresurser

Du kan lära dig mer om att generera QR-kod och utforska andra funktioner i Aspose.BarCode för Python med hjälp av resurserna nedan:

Slutsats

I det här blogginlägget har vi visat dig hur du utvecklar din egen anpassade Python QR-kodläsare med Python QR-kodbibliotek. Genom att följa stegen som beskrivs i den här guiden kan du enkelt generera QR-koder för olika typer av data. Med bara några rader kod kan du skapa vackra QR-koder som kan användas för webblänkar, kontaktinformation och mer. Oavsett om du är en utvecklare, marknadsförare eller bara någon som vill skapa en QR-kod för personligt bruk, är Aspose.BarCode för Python den perfekta lösningen. Testa det själv och se hur enkelt det är att skapa fantastiska QR-koder på bara några minuter. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även