QR-kodskanner

Den här artikeln förklarar hur man skannar en QR-kod online från en bild i valfritt format som JPG, PNG, etc. Du behöver ingen installation eller konfiguration av något verktyg eller program för att använda QR-kodskannern. Dessutom kommer du också att lära dig utvecklarguiden för att skapa en QR-kodläsarapplikation i din C#-, Java- eller Python-miljö enligt dina krav.

Du kan hitta all information om QR-skanner som täcks under följande avsnitt:

 1. QR Code Scanner Online
 2. [Så här skannar du QR-kod online](#avsnitt 2)
 3. Läs QR-koden i C#
 4. Känn igen QR-koden i Java
 5. Skanna QR-kod i Python
 6. Få en gratis licens för QR Code Scanner
 7. [Sträckkodsläsare för QR-koder – Lärresurser](#avsnitt 7)

QR-kodskanner online

QR-koder används allmänt för att automatisera olika uppgifter. Till exempel kan många produkter innehålla QR-koder för bättre lagerhantering eller olika diskoperationer. På samma sätt kan kontaktnummer eller kontantbetalningar behandlas med QR-koder. Därför kan du behöva en QR-kodskanner för att känna igen streckkoder online. Du kan använda denna gratis QR Code Scanner online för att bearbeta QR-koder utan någon inloggning eller registrering. Den kan användas för att läsa valfritt antal QR-koder inom några sekunder.

[

QR Code Reader Online
](https://products.aspose.app/barcode/ känna igen/qr)

Bekymrad över datasäkerheten för dina filer? Din data är säker eftersom den raderas från våra servrar efter 24 timmar.

Hur man skannar QR-kod online

Du kan skanna en QR-kod online med följande steg:

 1. Först måste du välja inmatningsmedium från en bild eller använda kameran på din dator.
 2. Dra och släpp filen eller ladda upp inmatningsbilden.
 3. Skanna bilden där du också kan välja “Snabb”, “Normal” eller “Utmärkt” igenkänning.

Läs QR-koden i C#

Du kan läsa en QR-kod genom att följa stegen nedan:

 • Skapa en instans av klassen BarCodeReader.
 • Initiera ett objekt av klassen BarCodeResult.
 • Läs QR-koden.

Kodavsnittet nedan visar hur man läser QR-kod i C#:

using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader("QR.png", DecodeType.QR))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
    Console.WriteLine($"{result.CodeTypeName}:{result.CodeText}");
}

Känn igen QR-koden i Java

Du kan känna igen en QR-kod med följande steg:

 • Initiera ett objekt av klassen BarCodeReader.
 • Instantiera en instans av klassen BarCodeResult.
 • Känn igen QR-koden och få utdatatexten.

Följande kodavsnitt visar hur man känner igen QR-kod i Java:

// Create an instance of BarCodeReader class
BarCodeReader reader = new BarCodeReader("input.png", DecodeType.QR);

for (BarCodeResult result : reader.readBarCodes()) {
    System.out.println("BarCode CodeText: " + result.getCodeText());
    System.out.println("BarCode CodeType: " + result.getCodeTypeName());
}

Skanna QR-koden i Python

Följ stegen nedan för att skanna en QR-kod i Python:

 • Skapa ett objekt av klassen BarCodeReader.
 • Få igenkänningsresultat med metoden readbarcodes().
 • Slutligen, få den erkända QR-kodtexten.

Kodavsnittet nedan visar hur man skannar QR-kod i Python:

import aspose.barcode as barcode

# Load QR code image
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Read QR codes
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Show results
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)

Skaffa en gratis licens för QR Code Scanner

Du kan begära en gratis temporär licens för att utvärdera API:t utan några begränsningar eller vattenstämpel.

QR-kod streckkodsläsare - Lärresurser

Du kan utforska hur du arbetar med QR-koder som att generera eller skanna QR-koder genom att gå igenom följande resurser:

Slutsats

Sammanfattningsvis förklarar den här artikeln QR Code Scanner Free Online för att känna igen QR-koder från en bild eller kameran. På samma sätt täcker den utvecklarguiden för att skapa en QR-kodskanner eller läsare i C#, Java eller Python enligt dina preferenser. Men om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på gratis supportforum.

Se även