Text QR-kodgenerator

I det här blogginlägget kommer vi att lära oss hur man skapar en QR-kod för text med en QR-kodgenerator för text. Vi kan enkelt konvertera vilken text som helst till en enkel QR-kod som vem som helst kan skanna och extrahera information med hjälp av en QR-kodskanner. Artikeln kommer att ge en steg-för-steg-guide för att skapa din egen text-QR-kodgenerator. Så låt oss börja.

Följande ämnen kommer att behandlas i den här artikeln:

 1. Text QR Code Generator API
 2. Steg för att skapa QR-kod för text med Text QR Code Generator
 3. Skapa en QR-kod för text i C#
 4. Skapa en QR-kod för text i Java
 5. Text QR Code Generator i Python
 6. Få en gratis licens för textbiblioteket QR-kod
 7. Generera QR-kod för text online
 8. Inlärningsresurser

Text QR Code Generator API

Aspose.Barcode är ett populärt API för textgenerator för QR-kod som låter dig skapa QR-koder för olika typer av textbaserat innehåll, inklusive webbadresser, vanlig text och kontaktinformation. Det låter dig exportera genererad QR till olika andra format såsom JPG, PNG, TIFF, BMP, etc. API:et gör det möjligt för utvecklare att lägga till streckkoder genererings- och skanningsmöjligheter till deras .NET, Java, PHP, C++, Android, Node.js , och Python-applikationer snabbt och sömlöst. I följande avsnitt kommer vi att utforska stegen för att skapa en QR-kod för text med hjälp av Aspose.Barcode-biblioteket.

Steg för att skapa en QR-kod för text med Text QR Code Generator

 1. Ladda ner och installera Aspose.Barcode-biblioteket.
 2. Initiera en ny instans av klassen BarcodeGenerator.
 3. Ange din text du vill koda som en QR-kod.
 4. Spara QR-koden i en fil.

Skapa en QR-kod för text i C#

Vi kan skapa en QR-kod för text och utveckla en QR-kodgenerator för text med Aspose.BarCode för .NET genom att följa stegen nedan:

 1. För det första, vänligen antingen ladda ner API:ets DLL eller installera Aspose.BarCode NuGet-paketet med följande kommando i Package Manager Console:
PM> Install-Package Aspose.BarCode
 1. Skapa sedan en instans av klassen BarcodeGenerator och ställ in EncodeTypes som “QR”.
 2. Ange sedan texten som ska kodas.
 3. Ange eventuellt QR-kodanpassningsalternativ.
 4. Till sist, anropa metoden save() för att spara den genererade QR-kodbilden vid den givna sökvägen.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en text till en QR-kod med C#.

// Detta kodexempel visar hur man skapar en QR-kod för text.
// Skapa ett ögonblick av klassen BarcodeGenerator
// Ange kodningstyp som QR
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "Your text goes here!");

// Ange X-dimensionen 
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 8;

// Spara utgången
generator.Save(@"C:\Files\QR.jpg");
Skapa QR-kod i C#.

Skapa QR-kod i C#.

Skapa en QR-kod för text i Java

På samma sätt kan vi skapa en QR-kod för text och utveckla text-QR-kodgenerator i Java med Aspose.BarCode för Java genom att följa stegen som nämns ovan. Men vi måste ladda ner JAR för API eller lägga till följande pom.xml-konfiguration i en Maven-baserad Java-applikation.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>23.1</version>
</dependency>

Följande kodexempel visar hur man konverterar en text till en QR-kod med Java.

// Detta kodexempel visar hur man skapar en QR-kod för text.
// Skapa ett ögonblick av klassen BarcodeGenerator
// Ange kodningstyp som QR
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "Your text goes here!");

// Ange X-dimensionen 
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(8);

// Ange upplösning
generator.getParameters().setResolution(400);

// Spara utgången
generator.save(@"C:\Files\QR.jpg");

Text QR Code Generator i Python

Vi kan också skapa en QR-kod för text och utveckla text-QR-kodgeneratorapplikation i Python med Aspose.BarCode för Python via .NET. För detta ändamål, följ de steg som nämnts tidigare. Men vänligen ladda ner Python-paketet eller installera API från PyPI med följande pip-kommando i konsolen:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Följande kodexempel visar hur man skapar en QR-kod för text i Python.


# Detta kodexempel visar hur man genererar en QR-kod.
# Initiera BarcodeGenerator
# Ange kodningstyp
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.QR, "Your text goes here!");

# Ange storleken på bilden
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 8;
 
# Spara den genererade QR-koden
generator.save("C:\\Files\\QR_Code.jpg")

Text QR Code Generator - Skaffa en gratis licens

Aspose erbjuder en gratis utvärderingsversion som kan användas för att testa bibliotekets funktioner och möjligheter. Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Text QR Code Generator Online

Du kan generera QR-kod online gratis med webbappen för QR-kodgenerator online som är utvecklad med detta API.

Text QR Code Generator Library - Lärresurser

Du kan lära dig mer om att generera QR-kod och utforska andra funktioner i Aspose.BarCode-biblioteket med hjälp av resurserna nedan:

Slutsats

I det här blogginlägget har vi visat dig hur du skapar en QR-kod för text online eller programmatiskt. Genom att följa stegen som beskrivs i den här guiden kan du enkelt utveckla din egen QR-kodgenerator för text. Vi hoppas att det här inlägget har varit till hjälp för att guida dig genom processen att skapa en QR-textkod med Aspose.Barcode. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även