Svenska

Generera PDF417 streckkod med Python

PDF417 använder en staplad struktur, vilket gör att den kan lagra mer data än traditionella linjära streckkoder och används ofta för att koda information på identifieringsdokument som körkort, pass och ID-kort. Den är också designad för att vara mycket robust, tåla skador och kan läsas även om delar av koden saknas eller är oläsbar. Den här artikeln beskriver hur du genererar PDF417-streckkod med Python.
januari 26, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Python Barcode Generator: En steg-för-steg-guide för utvecklare

I det här blogginlägget kommer du att lära dig hur du skapar högkvalitativa streckkoder i Python med hjälp av Aspose.Barcode Python-biblioteket. En steg-för-steg-guide för utvecklare för att utveckla Python Barcode Generator.
januari 25, 2023 · 6 min · Muzammil Khan

Generera dotcode streckkoder i C#

Vi är glada att kunna meddela att Aspose.Barcode för .NET nu stöder generering och läsning av DotCode-streckkoder. DotCode är en 2D-typ som använder punkter istället för staplar för att koda data. DotCode är en staplad symbolologi som föreslår kodning av information i flera lager av punkter. Varje punkt representerar en binär siffra (0 eller 1); en uppsättning punkter är arrangerade i ett rutnät för att koda inmatningsmeddelandet. Denna streckkodstyp är designad för att ge hög motståndskraft mot förvrängningar, vilket gör den lämplig för användning i miljöer där streckkoden sannolikt kommer att skadas.
januari 24, 2023 · 4 min · Julia Goncharuk

Generera DataMatrix Streckkod med Python

En Datamatrix-streckkod är en tvådimensionell, matrisformad streckkod som består av svarta och vita celler arrangerade i ett kvadratiskt eller rektangulärt mönster. Den kan lagra en stor mängd data på ett litet utrymme. Datamatrix streckkoder används ofta inom tillverkning, logistik och andra industrier för att spåra och identifiera produkter och andra föremål. De används också ofta inom sjukvården för att identifiera medicinska prover, utrustning och annat material. Den här artikeln förklarar hur du skapar Datamatrix Barcode med Python.
januari 23, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Lansering av Aspose.BarCode API för Python via C#

Vi är glada att kunna meddela att Aspose.BarCode API har gjorts tillgängligt för programmeringsspråket Python via .NET-plattformen. Detta gör att utvecklare sömlöst kan integrera avancerad streckkodsgenerering och igenkänningsfunktioner i sina Python-projekt som distribueras i .NET-miljön.
januari 20, 2023 · 5 min · Julia Goncharuk

Python QR Code Generator: Skapa fantastiska QR-koder!

Upptäck kraften i Aspose.BarCode för Python-biblioteket och lär dig hur du skapar fantastiska QR-koder på några minuter. I det här blogginlägget får du lära dig hur du utvecklar din egen Python QR Code Generator-applikation.
januari 20, 2023 · 6 min · Muzammil Khan

Generera HIBC LIC streckkoder i C#

Healthcare Industry Barcode Label Identifier Code (HIBC LIC) är en streckkodsstandard som används inom hälso- och sjukvårdsindustrin. HIBC LIC streckkoder tjänar till att identifiera och spåra hälsovårdsprodukter, såsom läkemedel och medicintekniska produkter, genom hela leveranskedjan. Sådana streckkoder innehåller en unik identifierare för produkten, samt annan information som utgångsdatum och partinummer. Denna streckkodsstandard definieras som en kombination av en basstreckkodstyp, såsom kod 39, QR-kod, Aztec-kod, kod 128 eller datamatris, och ett specifikt format av kodad data som används för att lagra relevant information för sjukvårdsindustrin.
januari 19, 2023 · 3 min · Julia Goncharuk

Generera streckkoder med enkla steg - en komplett guide

Generera olika typer av streckkoder i dina projekt för att hantera inventering, tillgångar eller annan automatisering. Lär dig hur du följer enkla steg för att skapa streckkoder för alla symboler eller kodningsscheman.
januari 17, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Läs streckkod från flersidig TIFF-bild i C#

TIFF-bilder används vanligtvis för att spara flera streckkoder i en enda fil. I vissa scenarier kan du behöva läsa olika streckkoder från en TIFF-fil. Efter sådana krav täcker den här artikeln hur man läser olika typer av streckkoder från en TIFF-bild programmatiskt i C#.
december 14, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Läs streckkod från bild i C#

Vi kan enkelt upptäcka, känna igen och läsa olika typer av streckkoder och QR-koder från bilder programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du läser streckkoder från en bild i C#.
december 1, 2022 · 11 min · Muzammil Khan