Svenska

Skew Correction in Python - Deskew Images

Skevhet kan uppstå på grund av olika orsaker, såsom felaktig skanning, perspektivförvrängning eller kamerafel. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man utför skevningskorrigering i bildbehandling med Python.
februari 21, 2024 · 4 min · Muzammil Khan

Aspose.OCR för Python: Det bästa OCR-biblioteket för Python

Aspose.OCR för Python framstår som det bästa Python OCR-biblioteket för att utföra dokumentskanning och extrahera text från dokument eller bilder i Python. Dess exceptionella noggrannhet, breda språkstöd, enkla integration, robusta bildbehandling och mångsidighet gör den till det ultimata valet för alla dina OCR-behov.
januari 24, 2024 · 5 min · Muzammil Khan

OCR PDF och extrahera text från PDF i Python

Lär dig hur du utför OCR på PDF-dokument för att känna igen och extrahera text från skannade PDF-dokument programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du OCR PDF och extraherar text från PDF-dokument i Python.
augusti 25, 2023 · 4 min · Muzammil Khan

Dokumentskanning i Python

Skanna dokument och utför optisk teckenigenkänning för att extrahera information/text i Python. Skanningen av dokument i Python kan användas för arkivering, datainmatning och dokumenthantering.
juli 7, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Konvertera skannad PDF till Word med OCR i Python

Att konvertera skannade PDF-filer till Word-dokument erbjuder flera fördelar som att redigera texten i dokumentet, vilket gör det enkelt att göra ändringar eller uppdateringar. Det möjliggör också sökbarhet i text, vilket är ovärderligt för stora dokument eller vid forskning. Dessutom kan du också utföra stavningskontroll för att korrigera eventuella stavfel eller felstavade ord medan du utför OCR i Python.
juni 26, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Känna igen text från skannad PDF i Python

Skannade PDF-dokument är ofta utmanande att arbeta med på grund av bristen på sökbar eller redigerbar text. Men med kraften i OCR-tekniken (Optical Character Recognition) blir det verklighet att extrahera text från skannade PDF-filer och konvertera dem till sökbara eller redigerbara format. I det här blogginlägget kommer du att lära dig hur du utför PDF-textigenkänning med OCR i Python. Vi kommer också att utforska hur man extraherar text från skannade PDF-filer, konverterar dem till sökbara eller redigerbara PDF-filer och släpper lös potentialen hos Pythons OCR-funktioner med Aspose.OCR för Python via .NET-biblioteket.
juni 22, 2023 · 4 min · Farhan Raza

Jämför text på bilder i Python

Att bearbeta och analysera textinformation är ett vanligt krav inom olika områden. Men att hantera text på bilder är en unik utmaning. Lyckligtvis erbjuder Aspose.OCR för Python via .NET kraftfulla bibliotek och verktyg för att hantera denna uppgift effektivt. I det här blogginlägget kommer du att utforska hur du jämför text på bilder i Python med hjälp av OCR-tekniker (Optical Character Recognition).
juni 19, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Bil registreringsskylt igenkänning i Python

Identifiering av registreringsskyltar har blivit en viktig teknik i olika applikationer, från trafikledning till brottsbekämpning och parkeringssystem. Med framstegen inom datorseende och maskininlärning är det nu möjligt att implementera korrekta och effektiva system för registrering av registreringsskyltar för bilar med Python. I det här blogginlägget kommer vi att lära oss att skapa ett igenkänningssystem för bilskyltar i Python.
juni 17, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Konvertera bild till text med OCR i Python

I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man konverterar en bild till text med Python. Konvertera JPG, PNG eller andra bildformat för att extrahera text från bilder, automatisera datainmatningsuppgifter eller bearbeta skannade dokument effektivt från dina Python-applikationer.
juni 16, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Dokumentskanning i Java

Du kan göra dokumentskanning i Java för arkivering, datainmatning eller dokumenthantering. Använd OMR eller OCR för Optical Mark Recognition, Optical Character Recognition för att extrahera information från alla dokument.
maj 19, 2023 · 4 min · Farhan Raza