Autopassa rader och kolumner i Excel i C#

När vi skapar Excel-filer måste vi ofta justera storleken på raderna och kolumnerna efter textens längd. MS Excel låter dig aktivera automatisk anpassning av rader och kolumner för sådana fall. I den här artikeln kommer vi att visa hur du automatiskt anpassar rader och kolumner i Excel-filer programmatiskt i C#. Stegen och kodexemplen kommer att få dig att implementera den här funktionen i dina .NET-applikationer sömlöst. Så låt oss börja.

C# API för att automatiskt anpassa rader och kolumner i Excel - Gratis nedladdning

För att automatiskt anpassa Excel-rader och -kolumner kommer vi att använda Aspose.Cells for .NET. API:et tillhandahåller en rik uppsättning funktioner för att generera och bearbeta kalkylblad. Du kan antingen ladda ner API:s DLL eller installera den från NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att automatiskt anpassa Excel-rader och -kolumner i C#

För att automatiskt anpassa rader eller kolumner måste du först komma åt Excel-arket och sedan använda rad- och kolumnindex för att aktivera automatisk anpassning. Följande är stegen för att automatiskt anpassa en rad eller kolumn i Excel med Aspose.Cells för .NET.

 • Ladda Excel-filen från disken.
 • Få referensen till önskat arbetsblad.
 • Aktivera automatisk anpassning för en rad/kolumn.
 • Spara den uppdaterade Excel-filen på önskad plats.

I följande avsnitt kommer du att lära dig hur du implementerar dessa steg och utför automatisk anpassning av rader och kolumner i C#.

Autoanpassa rader i Excel i C#

Följande är stegen för att automatiskt anpassa Excel-rader i C#.

 • Ladda först Excel-filen med Workbook-klassen.
 • Få sedan referensen till arbetsbladet med Workbook.Worksheets[index]-samlingen.
 • Anrop Worksheet.AutoFitRow(rowIndex)-metoden för att automatiskt anpassa en rad med dess index.
 • Slutligen sparar du den uppdaterade Excel-filen med metoden Workbook.Save(filnamn).

Följande kodexempel visar hur man automatiskt anpassar en Excel-rad i C#.

// ladda Excel-fil
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// få referens till önskat arbetsblad
Worksheet worksheet = wb.Worksheets[0];

// autopassa andra raden för index
worksheet.AutoFitRow(1);

// spara arbetsboken
wb.Save("autofit-row.xlsx");

Autoanpassa kolumner i Excel i C#

Följande är stegen för att automatiskt anpassa en kolumn i Excel med C#.

 • Ladda först Excel-filen med Workbook-klassen.
 • Få sedan referensen till arbetsbladet med Workbook.Worksheets[index]-samlingen.
 • Anrop Worksheet.AutoFitColumn(columnIndex)-metoden för att automatiskt anpassa en kolumn med dess index.
 • Slutligen sparar du den uppdaterade Excel-filen med metoden Workbook.Save(filnamn).

Följande kodexempel visar hur man automatiskt anpassar en kolumn i Excel i C#.

// ladda Excel-fil
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// få referens till önskat arbetsblad
Worksheet worksheet = wb.Worksheets[0];

// autopassa första kolumn för index
worksheet.AutoFitColumn(0);

// spara arbetsboken
wb.Save("autofit-column.xlsx");

C# API för att automatiskt anpassa Excel-rader och -kolumner - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att automatiskt anpassa rader och kolumner i dina Excel-filer utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du automatiskt anpassar rader och kolumner i Excel-filer i C#. Kodexemplen har visat hur man aktiverar automatisk anpassning för en specifik rad eller kolumn med hjälp av dess index programmatiskt.

Utforska Aspose’ Spreadsheet API för C#

Du kan besöka dokumentationen för att utforska andra funktioner i Aspose.Cells för .NET. Du kan också dela dina frågor eller frågor med oss via vårt forum.

Se även