Autopassa rader och kolumner i Excel i Java

MS Excel tillhandahåller en funktion för att automatiskt anpassa storleken på cellerna efter längden på deras innehåll. Du kan aktivera autopassning för en rads höjd och en kolumns bredd. När du genererar och bearbetar Excel-kalkylblad programmatiskt kan du behöva aktivera den här funktionen dynamiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur du automatiskt anpassar rader och kolumner i Excel XLS i Java. Vi kommer uttryckligen att täcka autopassning för en rads höjd och en kolumns bredd med kodexempel.

Autopassa Excel rader och kolumner - Java API

Aspose.Cells for Java är ett fantastiskt API med en rik uppsättning funktioner för att skapa och bearbeta kalkylblad. Du kan implementera grundläggande såväl som avancerade funktioner för att generera komplexa Excel-filer sömlöst. Vi kommer att använda detta API för att automatiskt anpassa rader och kolumner i Excel-filer. Du kan antingen ladda ner dess JAR eller installera den direkt med hjälp av följande Maven-konfigurationer.

Förvar:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.8</version>
</dependency>

Autopassa rader i Excel i Java

För att automatiskt anpassa rader i en Excel XLS/XLSX måste du först komma åt önskat kalkylblad och sedan aktivera autopassning för raderna med deras index. Följande är stegen för att automatiskt anpassa Excel-rader i Java.

Följande kodexempel visar hur man automatiskt anpassar en rad i Excel i Java.

// Ladda Excel-filen
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Få referens till kalkylbladet med hjälp av index
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Autopassa andra raden för index
worksheet.autoFitRow(1); //Auto-fitting the 2nd row of the worksheet

// Spara den uppdaterade Excel-filen
workbook.save("autofit-row.xlsx");

Java AutoFit-kolumner i Excel

Den automatiska anpassningen för kolumner kräver att du utför samma steg som i föregående avsnitt. Den enda skillnaden är metoden som du kommer att anropa för att automatiskt anpassa en kolumns bredd. Följande är stegen för att automatiskt anpassa en kolumn i Excel i Java.

Följande kodexempel visar hur man automatiskt anpassar en kolumn i Excel i Java.

// Ladda Excel-filen
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Få referens till kalkylbladet med hjälp av index
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Autopassa första kolumn för index
worksheet.autoFitColumn(0); 

// Spara den uppdaterade Excel-filen
workbook.save("autofit-column.xlsx");

Java API för att automatiskt anpassa rader och kolumner i Excel - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis temporär licens för att automatiskt anpassa rader och kolumner i dina Excel-filer utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du automatiskt anpassar rader och kolumner i Excel-filer i Java. Kodexemplen har visat hur man aktiverar autoanpassning för en specifik rad eller kolumn med hjälp av dess index programmatiskt.

Utforska Aspose’ Spreadsheet API för Java

Du kan besöka dokumentationen för att utforska andra funktioner i Aspose.Cells för Java. Du kan också dela dina frågor eller frågor med oss via vårt forum.

Se även