Även om CSV(kommaseparerade värden)-filer är ett populärt val för att lagra och utbyta tabelldata på grund av deras enkelhet och kompatibilitet, finns det tillfällen då du kan behöva konvertera CSV-filer till Excel-format . I sådana fall krävs en noggrann och exakt konvertering. Låt oss utforska hur man konverterar CSV och Excel i Java.

Java CSV till Excel Converter API

För att konvertera dessa filformat måste du först konfigurera Aspose.Cells for Java API i din Java-miljö. Detta låter dig uppnå kraven med bara ett par rader kod. API kommer att ta hand om resten av uppgifterna och aktiviteterna. Du kan ställa in den antingen genom att ladda ner JAR-filen eller genom att lägga till följande Maven Repository-specifikationer:

Förvar:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>23.4</version>
</dependency>

Efter att ha installerat och konfigurerat API framgångsrikt, låt oss fortsätta att lära oss filformaten för konvertering av CSV och Excel (XLSX/XLS).

Konvertera CSV till Excel XLS i Java

Ett av de populära användningsfallen för konvertering av CSV till Excel är när du behöver fylla i några värden i en tabell i Excel-kalkylbladet. Likaså finns det många möjligheter och användningsfall där du kan behöva utföra denna konvertering. För att göra detta enkelt och enkelt, låt oss betrakta en grundläggande CSV-fil som ett exempel:

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

Låt oss följa stegen nedan för att konvertera en CSV till Excel-fil:

 1. Initiera klassobjektet LoadOptions
 2. Ange FileFormatType som CSV
 3. Instantiera ett objekt av klassen Arbetsbok
 4. Spara den utgående Excel-filen

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar CSV till Excel (XLSX/XLS) med Java:

// Öppna CSV-filer
// Skapar CSV LoadOptions-objekt
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions(FileFormatType.CSV);
// Skapa ett arbetsboksobjekt med CSV-filsökväg och loadOptions
// objekt
Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "Book_CSV.csv", loadOptions);
workbook.save(dataDir + "CSVtoExcel.xlsx" , SaveFormat.XLSX);

Skärmdumpen nedan visar utdata Excel-filen genererad med ovanstående kodavsnitt:

Konvertera Excel CSV

Konvertera CSV och Excel online

Vi tillhandahåller också ett onlineverktyg för att konvertera CSV till Excel, som är baserat på Aspose.Cells. Detta är ett gratis verktyg och du kan använda det utan att registrera dig.

Slutsats

Aspose.Cells för Java förenklar processen att konvertera CSV-filer till Excel-format i dina Java-applikationer. Oavsett om du arbetar med datamanipulation eller rapportering, tillhandahåller det här biblioteket en kraftfull uppsättning verktyg för Excel-automatisering.

Genom att följa stegen som beskrivs i det här blogginlägget kan du snabbt integrera Aspose.Cells för Java i ditt projekt och utföra CSV till Excel-konverteringar utan ansträngning. Detta gör att du kan utnyttja kraften i Excel för att hantera och presentera dina data, vilket gör dina applikationer ännu mer mångsidiga och effektiva.

Men om du upptäcker något problem med konfigurationen eller konverteringen är du välkommen att kontakta oss på Free Support Forum. Vi hjälper dig gärna!

Se även