I den här bloggen kommer du att lära dig hur du exporterar data från en CSV-fil till Excel XLS eller XLSX i Python inom några enkla steg. Du kan enkelt integrera denna CSV till Excel-konvertering i dina Python-applikationer.

CSV till Excel Python

CSV(kommaseparerade värden) är ett vanligt använt filformat för att lagra, importera och exportera data från en applikation till en annan. Dessutom lagras de flesta datamängder inom området datavetenskap i CSV-filer. Men i vissa fall måste du konvertera kommaseparerade värden i CSV till tabellform i Excels XLSX- eller XLS-arbetsböcker. För sådana scenarier täcker den här artikeln hur man konverterar CSV-filer till Excel XLS XLSX i Python.

Python CSV till Excel Converter - Gratis nedladdning

För att konvertera CSV till Excels XLSX eller XLS kommer vi att använda Aspose.Cells for Python via Java. Det är ett höghastighets- och kraftfullt bibliotek för manipulering av kalkylblad som låter dig skapa, ändra eller konvertera Excel-filer. Med hjälp av biblioteket kan du enkelt utföra fram och tillbaka konvertering av Excel XLS/XLSX-filer. Du kan installera API:t med följande kommando.

pip install aspose-cells

Hur man konverterar CSV till Excel XLS i Python

Konverteringen av CSV-filer till Excel med Aspose.Cells för Python är enkel som en plätt. Följande steg krävs för konvertering av Python CSV till Excel.

  • Ladda CSV-filen med hjälp av dess sökväg.
  • Spara CSV-filen i Excel-format på önskad plats.

Och det är allt. Följande avsnitt visar hur man omvandlar de ovan nämnda stegen till kod och utför CSV till Excel-konvertering i Python.

Spara CSV som XLS i Python

Följande är stegen för att konvertera en CSV-fil till XLSX eller XLS i Python.

Följande kodexempel visar hur man konverterar CSV-fil till Excel XLS i Python.

import jpype
import asposecells
jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook, LoadOptions, SaveFormat

# Skapa CSV LoadOptions-objekt
loadOptions =  LoadOptions(FileFormatType.CSV)

# Skapa ett arbetsboksobjekt med CSV-filens sökväg och loadOptions
workbook =  Workbook("data.csv", loadOptions)

# Spara CSV som XLSX
workbook.save("CsvToExcel.xlsx" , SaveFormat.XLSX)

CSV-fil

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

CSV till Excel XLS - Konverteringsresultat

CSV till Excel i Python

CSV till XLS Python Converter - Skaffa en gratis licens

Du kan använda API:et utan utvärderingsbegränsningar genom att begära en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar CSV-filer till Excel XLS XLSX i Python. Du kan utforska mer om Pythons kalkylarks-API med hjälp av dokumentationen. Om du skulle ha några frågor eller funderingar är du välkommen att meddela oss via vårt forum.

Se även