Konvertera Excel till JSON i C#

Datakonvertering mellan olika format är en vanlig uppgift inom mjukvaruutveckling, och ibland är det nödvändigt att konvertera data från Excel-kalkylblad till JSON-format. Aspose.Cells för .NET är ett kraftfullt och funktionsrikt bibliotek som låter dig arbeta med konvertering av Excel-filer i C#. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man konverterar Excel-data till JSON i en C#-applikation.

C#-bibliotek för att konvertera Excel-ark till JSON

För att konvertera Excel-filerna till JSON-format i C# kommer vi att använda Aspose.Cells for .NET. Biblioteket döljer de komplexa konverteringsoperationerna och låter dig konvertera Excel-filer till JSON-format inom ett par steg. Du kan ladda ner dess DLL från avsnittet downloads eller installera det från NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att konvertera Excel-data till JSON

Följande enkla steg skulle krävas för att konvertera en Excel-fil till JSON.

  • Ladda Excel-filen från disken.
  • Spara den i JSON-format på önskad plats.

Låt oss nu skriva C#-koden för att exportera en Excel-fil till JSON-format.

Konvertera Excel XLS till JSON i C#

I Excel till JSON-konvertering konverterar Aspose.Cells för .NET varje rad i kalkylbladet till ett JSON-objekt. Följande är stegen för att konvertera en Excel-fil till JSON i C#.

  • Ladda Excel-filen med klassen Arbetsbok genom att ange sökvägen.
  • Spara Excel-fil i JSON-format med metoden Workbook.Save.

Följande kodexempel visar hur du utför Excel till JSON-export i C#.

// Ladda Excel-fil
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xlsx");

// Spara som JSON
wb.Save("Excel_to_JSON.json", SaveFormat.Json);

Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis temporär licens för att använda alla funktioner i Aspose.Cells för .NET utan några begränsningar.

Exportera Excel-data till JSON Online

Använd vår gratis Excel till JSON-konverterare och konvertera dina XLS-ark till JSON-format från din webbläsare. Du behöver inte registrera dig eller prenumerera på någonting.

Utforska .NET Excel-biblioteket

Du kan gå igenom dokumentationen av Aspose.Cells för .NET för att utforska andra funktioner. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på forumet.

Slutsats

I det här blogginlägget har vi sett hur man konverterar Excel-data till JSON i C# med Aspose.Cells för .NET. Detta kraftfulla bibliotek gör det enkelt att arbeta med Excel-filer och utföra olika operationer, inklusive datakonvertering. Oavsett om du behöver extrahera data från Excel-filer för vidare bearbetning eller integrera Excel-data i en webbapplikation, är Aspose.Cells för .NET ett värdefullt verktyg i din utvecklingsarsenal.

Se även