Konvertera Excel till PDF i Node.js

Excel-kalkylblad används vanligtvis för att lagra och analysera data i form av rader och kolumner. Men i olika fall måste du konvertera Excel-filerna till PDF innan du delar dem över internet. För att automatisera Excel till PDF-konvertering visar den här artikeln hur du konverterar Excel-filer till PDF programmatiskt med Node.js. Vidare diskuteras även avancerade alternativ för att anpassa Excel till PDF-konvertering.

Node.js Excel till PDF Conversion API

För att konvertera Excel XLSX/XLS-filer till PDF kommer vi att använda Aspose.Cells for Node.js via Java. Det är ett API för hantering av kalkylblad som låter dig skapa, läsa, ändra och konvertera Excel-arbetsböcker sömlöst. Du kan antingen ladda ner API-paketet eller installera det med följande NPM-kommando.

> npm install aspose.cells

Konvertera Excel XLSX till PDF i Node.js

Följande är stegen för att konvertera Excel XLSX- eller XLS-filer till PDF.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en Excel XLSX-fil till PDF.

// ladda en arbetsbok
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// konvertera Excel till PDF
workbook.save("Excel to PDF.pdf", SaveFormat.PDF);

Excel fil

Node.js Excel till PDF

Konverterad PDF

Excel till PDF

Excel XLSX/XLS till PDF - Avancerade alternativ

Aspose.Cells låter dig också styra konverteringen från Excel till PDF med olika alternativ. Du kan till exempel ställa in PDF-kompatibilitet, komprimering, rutnätsstil, antal sidor per ark, etc. För att anpassa konverteringen tillhandahåller API:et PdfSaveOptions klass.

Följande är stegen för att konvertera en Excel-fil till PDF med avancerade alternativ.

Följande kodexempel visar hur du konverterar Excel till PDF med avancerade alternativ.

// ladda en arbetsbok
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// skapa och ställa in PDF-alternativ
pdfOptions = aspose.cells.PdfSaveOptions();
pdfOptions.setCompliance(aspose.cells.PdfCompliance.PDF_A_1_B);

// konvertera Excel till PDF
workbook.save("Excel to PDF - Compliance.pdf", pdfOptions);

Skaffa en gratis API-licens

För att använda API:t utan utvärderingsbegränsningar kan du begära en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar Excel-filer till PDF i Node.js-applikationer. Dessutom har du sett hur du styr konvertering av Excel till PDF med hjälp av avancerade alternativ. Du kan utforska mer om Node.js Excel API med hjälp av dokumentationen. Dessutom kan du kontakta oss via vårt forum vid eventuella frågor.

Se även